HS 002-2020 Del 2 - Midlertidig botilbud med døgntilsyn med krav om rusfrihet

Информация о тендерe

08.01.2021 10:51 (GMT+01:00)
26.01.2021 12:00 (GMT+01:00)
19.01.2021 12:00 (GMT+01:00)
Yes
Нет

Информация о покупателе

Bergen kommune Bergen kommune
Asnake T. Erko Asnake T. Erko
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Норвегия
964338531

Закупочный конкурс прерван

Информация о тендере

Bergen kommune har plikt til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv.
Bergen kommune skal anskaffe midlertidig botilbud med døgntilsyn til bostedsløse personer som er i kontakt med NAV sosialtjenesten, og har behov for et døgnbemannet tilbud.

Konkurransen er reservert for ideelle organisasjoner:
§ 30-2a.Kontrakter som reserveres for ideelle organisasjoner
(1) Oppdragsgivere kan reservere retten til å delta i konkurranser om helse- og sosialtjenester (som angitt i vedlegg 3) til ideelle organisasjoner dersom reservasjonen bidrar til å oppnå sosiale mål, fellesskapets beste og budsjettmessig effektivitet.
(2) Ideelle organisasjoner har ikke avkastning på egenkapital som hovedformål. De arbeider utelukkende for et sosialt formål for felleskapets beste, og reinvesterer eventuelt overskudd i aktivitet som oppfyller organisasjonens sosiale formål. En ideell organisasjon kan i begrenset omfang drive kommersiell aktivitet som støtter opp om virksomhetens sosiale formål.
(3) Kunngjøringen av konkurransen skal vise til denne bestemmelsen.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00