Kvalifikasjonsfase - EØS 030-2021 Anskaffelse Facility Management system

Информация о тендерe

02 - Contract notice
Competitive procedure with negotiation
02.07.2021 14:43 (GMT+02:00)
22.06.2021 12:00 (GMT+02:00)
Нет

Информация о покупателе

Bergen Kommune Bergen Kommune
Innkjøp konsern Innkjøp konsern
Maj-Britt Brobakke Ina Wergeland
Fortunen 3
5013 Bergen
Норвегия
964338531

Закупочный конкурс прерван

Информация о тендере

Bergen kommune skal anskaffe et system for eiendomsforvaltning, Facility Management System, med tilhørende tjenester for etablering, opplæring og forvaltning. Systemet for eiendomsforvaltning, heretter kalt FM-system, skal understøtte kommunens virksomhetsprosesser for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens eiendomsmasse.

Bergen kommune ønsker gjennom denne anskaffelsen å inngå avtale om løpende tjenester over internett (as a service - leveranser). Nytt system skal erstatte kommunens egenutviklede FDV-system for å særlig ivareta de funksjoner og arbeidsprosesser som forventes av moderne, ansvarlig og effektiv eiendomsdrift. 

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00