Hanne Thomassen

Tenders

Title Closing date
V2_C04805 - Totalentreprise treningshall og carporter - 100674 13.08.2024 10:00
C04805 - Totalentreprise treningshall og carporter - 100674 25.06.2024 12:00
C04789 - Guard House and Flight Line Building - 200111 07.08.2024 10:00
C04834 - Tak over løpetrase - Evenes flystasjon 01.07.2024 12:00
C04101 - Konkurranse - Graving og fundamentering inngjerding 04.06.2024 15:30
C04717 - Evenes Etablering av kvarter (B5) - 101054 03.07.2024 10:00
C04469 - Konkurranse asfalt Evenes 20204 08.05.2024 8:30
C04748 - Kvalifisering - Oppgradering nødstrømsforsyning Trøndelag - 200120 13.05.2024 10:00
C04327/C04681: betongarbeider på Evenes flystasjon sesongen 2024/2025 20.03.2024 9:00
C04469 - Kvalifisering - Asfalt Evenes 2024 21.03.2024 12:00
C04523 - Anskaffelse av treningsutstyr - Evenes 05.01.2024 16:00
C04470 - Tak over kontaineroppstilling og avfallsstasjon 14.12.2023 12:00
RFI: C04523 - Anskaffelse av treningsutstyr - Evenes 13.11.2023 12:00
C04101 - Kvalifisering - Graving og fundamentering inngjerding 30.10.2023 12:00
V2_160055 - Banak flystasjon - PFAS prøvetaking - Lakselv 15.08.2023 12:00
100446 - Langtidsleie av 18 boliger i Evenes kommune 07.09.2023 12:00
160055 - Banak flystasjon - PFAS prøvetaking - Lakselv 31.05.2023 12:00
Konkurranse - Opprydding Gløshaugen fjellanlegg - Andøy kommune - prosjekt 710196 31.05.2023 12:00
Prisforespørsel autorisasjonsgjerde Evenes Kampflybase 31.05.2023 10:00
Kvalifisering: R01392 - Forsvarsfelles rammeavtale - Sikkerhetsdører og porter 29.05.2023 12:00
R01330 - Kvalifikasjon - Forsvarsfelles rammeavtale innredning til våpenlagre 09.05.2023 12:00
710237 - Riving 4-mannsbolig Idrettsveien 5, Skjold - Målselv kommune 24.04.2023 12:00
Markedsdialog bærekraft og miljø - R01373 - Forsvarsfelles rammeavtale lagerinnredning
C04096 - Støytiltak utenfor Evenes flystasjon - Entreprise 2 - 100816 24.04.2023 12:00
Invitasjon til markedsdialog - R01330 - Rammeavtale innredning til våpenlager 13.03.2023 16:00
C01223 - Bygg for hundetjenesten - Evenes 10.03.2023 10:00
R01373 - Forsvarsfelles rammeavtale lagerinnredning
R01373 - Forsvarsfelles rammeavtale lagerinnredning 21.02.2023 12:00
C01223 - ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE - Bygg for hundetjenesten - Evenes 22.12.2022 12:00
C01223 - Konkurranse - Bygg for hundetjenesten Evenes 20.10.2022 12:00
C01223 - Kvalifisering - Bygg for hundetjenesten - Evenes 15.09.2022 12:00
C01223 - Konkurranse - Bygg for hundetjenesten - Evenes 20.10.2022 12:00
C01223 - Kvalifisering - Bygg for hundetjenesten - Evenes 15.09.2022 12:00
Konkurranse - Elektronisk sikring Evenes 27.06.2022 12:00
Kvalifisering - Elektronisk sikring Evenes 29.04.2022 12:00
Rammeavtale byggentreprenørtjenster region nord, midt Troms - større avrop 11.02.2022 12:00
C03151 - Lagerinnredning - Prosjekt 110170 08.12.2021 12:00
C02214 - V2 - Automatisk slukkesystem - vanntåke 22.11.2021 12:00
C01351 - Kvalifisering_V2 - Fuglebad - Evenes 22.11.2021 12:00
C03151 - Depotvogner - prosjekt 110168 08.11.2021 12:00
C01351 - Konkurranse - Fuglebad - Evenes 09.08.2021 12:00
C01351 - Kvalifisering - Fuglebad - Evenes 15.06.2021 12:00
C01550 Evenes, MPA Byggentreprise 30.06.2021 12:00
C01740 - Konkurranse - Utomhun/Infra 18.06.2021 12:00
Korttidsleie av bolig - inntil 50km kjøreavstand fra Evenes flystasjon 21.04.2021 12:00
C02214 - Prekvalifisering V2 - Automatisk slukkesystem - vanntåke 21.04.2021 12:00
Korttidsleie av bolig - Evenes og Tjeldsund kommune II 15.03.2021 10:00
C01431 - Invtivasjon til konkurranse - Bygg for hundetjenesten - 100674 05.11.2020 12:00
C01740 - Kvalifisering - Utomhus/infra 07.12.2020 12:00
C02214 - Konkurranse - Automatisk slukkesystem - vanntåke 25.11.2020 12:00
R00956 - Langtidsleie av boliger - Evenes og Tjeldsund kommune 23.11.2020 12:00
Langtidsleie av boliger - Evenes og Tjeldsund kommune 15.06.2020 12:00
Laboratory Test, Water Fog
Laboratorietest vanntåke
C02214 - Prekvalifisering - Automatisk slukkesystem - vanntåke 11.08.2020 12:00
C01654 - Invitasjon - Evenes - Rehabilitering sheltere og hangar 2, delkontrakter - elektro 15.06.2020 12:00
Korttidsleie av boliger - Evenes og Tjeldsund kommune 15.05.2020 12:00
C01431 - Prekvalifikasjon - Bygg for hundetjenesten - 100674 21.04.2020 12:00
C01359 - Evenes, Forsyningsbygg 30.06.2020 12:00
C01856 - TAP Sør (Grunn, betong, asfalt) 13.03.2020 9:00
C01647 - Evenes – RAG (Runway arresting gear) - grunn/betong/elektro/trykkluftanlegg 22.01.2020 9:00
C01581 - Prekvalifisering - Evenes - Luftvern - kombihangar 11.11.2019 9:00
C01550 Evenes flyst., MPA Byggentreprise 29.10.2019 12:00
C01598 - Prekvalifisering - Evenes - Rehabilitering sheltere og hangar 2, delkontrakter (bygg, VVS og elektro) 25.09.2019 9:00
C00717 - Befalsforlegning og C00718 - Mannskapsforlegning 16.09.2019 9:00
R00700 - Parallelle rammeavtaler maskin, grunn, asfalt, betong og VA - Evenes flystasjon med omegn 18.09.2019 9:00
R00826 - Prekvalifisering rammeavtale - Tunellduk - Evenes 09.09.2019 9:00
C01391 - Grunn- og betongarbeider - konkurranse 1 29.07.2019 12:00
C01392 - Rekunngjøring av prekvalifiseringer - Fornyelse og oppgradering drivstoffanlegg - konkurranse 2 29.07.2019 9:00
C01392 - Fornyelse og oppgradering drivstoffanlegg - konkurranse 2 11.06.2019 9:00
Konkurranse 3 16.09.2019 9:00
C01493 og C01497 - Prekvalifisering - Fornyelse og oppgradering drivstoffanlegg - konkurranse 3 (rørarbeid) og 4 (el teknisk arbeid) 05.08.2019 9:00
C01464 - Evenes - Prekvalifisering - Rehabilitering av 2.etg bygg, delkontrakter (bygg, VVS og elektro) 03.07.2019 9:00
C00716 - Evenes – fornyelse byggetrinn 1
C00716 — Evenes — Renovation Construction Stage 1
C00716 - Evenes – fornyelse byggetrinn 1 26.04.2019 9:00
R00700 - Avtale prosjektering og andre rådgivende ingeniørtjenester, opsjon rammeavtale 11.02.2019 9:00
R00692 - Rammeavtale lås og beslag – Evenes flystasjon med omegn 21.01.2019 9:00
Intensjonskunngjøring styringssystem lufttrafikkontroll
Invitasjon til leverandørdialog – låsesmedtjenester 10.12.2018 12:00
Voluntary Ex Ante Transparency Notice for a Stand-by Contract, SLA and Software Update
Intensjonskunngjøring av beredskapsavtale, SLA og oppgradering av programvare
R00453 - Rammeavtale byggentreprenørtjenester Bergensregionen - TILDELING
R00453 — Framework Agreement, Building Works Contractor Services, the Bergen Region — Contract Award
TILDELING - R00496 - Låssystem til BOK (2.gangs kunngjøring)
Contract Award: R00496 — Locking System for BOK (2
R00453 - Rammeavtale byggentreprenørtjenester Bergensregionen 06.08.2018 9:00
R00453 — Framework agreement, building works contractor services, the Bergen region 06.08.2018 9:00
Rammeavtale byggentreprenørtjenester Bergensregionen 16.11.2017 10:00
R00494 - Rammeavtaler TV-overvåkning i REVI og REØS (2.gangs kunngjøring) 12.04.2018 9:00
R00496 — Locking system for BOK (2nd notice) 12.04.2018 12:00
R00496 - Låssystem til BOK (2.gangs kunngjøring) 12.04.2018 12:00
R00496 - Låssystem til BOK 26.02.2018 9:00
R00494 - Rammeavtaler TV-overvåkning i REVI og REØS 22.01.2018 10:00
Award of contract — Framework agreement contractor services Western Region — Stavanger
TILDELT - Rammeavtale entreprenørtjenester Region Vest - Stavanger
Award of Contract - Framework agreement machine contractor services Western Region - Bergen
TILDELING av - Rammeavtale maskinentreprenørtjenester Region Vest - Bergen
Rammeavtale maskinentreprenørtjenester Bergensregionen 16.11.2017 10:00
Rammeavtale entreprenørtjenester Stavangerregionen 16.11.2017 10:00
Markedsundersøkelse - elektronisk låssystem for håndtering av nøkkeladministrasjon 09.10.2017 16:00
Entreprenørtjenester REVE - Agder-fylkene
Contractor Services REVE — Agder counties.
Markedsundersøkelse - Rammeavtale byggentreprenørtjenester Bergen 29.09.2017 8:00
Tildelt kontrakt - Rammeavtaler maskinentreprenørtjenester for Midt-Troms
Award of contract — Framework agreements for machine contractor services for Midt-Troms.
Markedsundersøkelse anskaffelse av elektronisk låssystem for håndtering av nøkkeladministrasjon 02.10.2017 8:00
Rammeavtale maskin/anleggstjenester og vinterarbeid sesongen 201 i Bjerkvik 31.08.2017 10:00
Entreprenørtjenester REVE - Agder-fylkene 24.08.2017 9:00
Rammeavtaler maskinentreprenørtjenester for 17.07.2017 10:00
Signed contract — Framework agreement building contractor services Mid Troms.
Signert kontrakt - Rammeavtale byggentreprenørtjenester Midt-Troms
Rammeavtale byggentreprenørtjenester Midt-Troms 03.04.2017 10:00
Rammeavtale håndverkertjenester Oslo-regionen 24.03.2017 10:00
Rammeavtaler entreprenørtjenester MOØS 20.01.2017 10:00
Rammeavtale byggentreprenørtjenester for MOHÅ del I - Bodø 07.12.2016 10:00
Rammeavtale maskintjenester MOHÅ - Bodø 07.12.2016 10:00
Rammeavtale entreprenørtjenester for MOVI område 1, 2 og 3 06.12.2016 10:00
Rammeavtaler maskinentreprenørtjenester for MOVI område 2 og 3 05.12.2016 10:00
Rammeavtaler entreprenørtjenester for MOVI område 4 05.12.2016 10:00
Forvaltning og kjøp av elektrisk kraft 09.11.2016 8:30
2. Kunngjøring byggentreprenørtjenester for MODÅ del III 20.09.2016 12:00
Rammeavtale bygg- og maskinentreprenørtjenester MOHÅ del III 15.08.2016 9:00
Rammeavtaler frittstående SPC 18.08.2016 9:00
Rammeavtale malertjenester for Forsvarsbygg utleie ved markedsområde Hålogaland III 15.08.2016 12:00
Rammeavtale lås og beslag MONO del I (Finnmark) 25.07.2016 9:00
Rammeavtaler lås og beslag MOHÅ del I 16.06.2016 9:00
Rammeavtale byggentreprenørtjenester MONO Nord 23.05.2016 12:00
Rammeavtale maskin/anleggsentreprenør MONO Nord 23.05.2016 12:00
Rammeavtaler lås og beslag MOVI/MOØS 18.05.2016 9:00
Rammeavtaler skadedyrbekjempelse 25.04.2016 9:00
Rammeavtaler lås og beslag 31.03.2016 12:00
Rammeavtale maskinentrepenørtjenester MOHÅ Nord 30.03.2016 9:00
Rammeavtale entreprenørtjenester MOHÅ – større avrop 29.12.2015 9:00
Rammeavtale byggentreprenørtjenester MOHÅ - mindre kjøp 29.12.2015 9:00
Prekvalifisering for begrenset konkurranse elektroniske sikringstjenester 06.07.2015 9:00
Rammeavtale maskin/anleggentreprenørtjenester for Forsvarsbygg utleie ved markedsområde Trøndelag 11.05.2015 9:00
Drift, skjøtsel og vedlikeholdsdrift av utomhus arealer på Kristiansten festning, Trondheim. 20.04.2015 9:00
Rammeavtaler for leveranse av lett fyringsolje/vinterdiesel/biofyringsolje i bulk 22.04.2015 9:00
Rammeavtale håndverkertjenester i Akershus, Østfold og Vestfold fylke 20.03.2015 9:00
Rammeavtale tømming og transport av avfall Trøndelag 04.02.2015 16:00
Rammeavtale tømming og transport av avfall for Vest-Finnmark 23.02.2015 9:00
Rammeavtale for tømming og transport av avfall Finnmark 27.11.2014 9:00
skjøtsel av utomhus anlegg ved NFV Kristiansten festning 01.10.2014 12:00
Rammeavtale asfaltering MOHÅ - Bodø 21.07.2014 12:00
Rammeavtale adgangskort, printere og rekvisita 24.06.2014 12:00
Rammeavtale asfaltering MOHÅ 10.06.2014 12:00
Rammeavtaler på flyplassbelysningsutstyr 30.01.2014 9:00
Ny kunngjøring rammeavtale byggentreprenørtjenester lokasjoner Bergen/Os/Sogn og Fjordane 27.01.2014 9:00
Ny kunngjøring rammeavtale entreprenørtjenester lokasjoner Stavanger 27.01.2014 9:00
Ny kunngjøring rammeavtale maskin/anleggsentreprenørtjenester lokasjoner Bergen/Os/Sogn og Fjordane 27.01.2014 9:00
Rammeavtale entreprenørtjenester for Forsvarsbygg utleie markedsområde Vest 22.11.2013 9:00
Snøbrøyting av veier og plasser på fastlandet og på Oscarsborg Festning 21.10.2013 8:30
Landsdekkende rammeavtale tjenestekjøp Ramsdaq kompatible sikringsanlegg
Rammeavtale entreprenørtjenester for Forsvarsbygg MOVE, lokasjon Aust og Vest Agder
Rammeavtale asfaltering inkl. flyplassoperative flater
Landsdekkende rammeavtale tjenestekjøp Ramsdaq kompatible sikringsanlegg 16.08.2013 9:00
Rammeavtale maskin/anleggentreprenørtjenester for Forsvarsbygg utleie MOHÅ lokasjon NORD 24.06.2013 9:00
Rammeavtale entreprenørtjenester for Forsvarsbygg MOVE, lokasjon Aust og Vest Agder 06.06.2013 9:00
Rammeavtale entreprenørtjenester MONO del II 22.04.2013 9:00
Rammeavtale asfaltering inkl. flyplassoperative flater 06.05.2013 8:00
Rammeavtale entreprenørtjenester for MOØS 13.03.2013 8:00
Rammeavtale entreprenørtjenester MOHÅ lokasjon Sør 18.02.2013 9:00
Rammeavtale entreprenørtjenester for MOOS 12.02.2013 9:00
Rammeavtale byggevarer
Rammeavtale entreprenørtjenester for MOOF, MOØS og NFV 10.01.2013 9:00
Rammeavtale byggevarer 08.11.2012 9:00
Ny utlysning av rammeavtale entreprenørtjenester Markedsområde Vest
Rammeavtale entreprenørtjenester 25.06.2012 9:00
Rammeavtale skadedyrbekjempelse
Rammeavtale lås og beslag 02.05.2012 9:00
Rammeavtale skadedyrbekjempelse 07.05.2012 9:00
National framework agreement ventilation filters.
Ny utlysning av rammeavtale entreprenørtjenester Markedsområde Vest 24.01.2012 9:00
Rammeavtale entreprenørtjenester Markedsområde Vest 23.01.2012 9:00
Rammeavtale entreprenørtjenester for MOHÅ 13.12.2011 9:00
Landsdekkende rammeavtale ventilasjonsfilter 20.10.2011 9:00
Landsdekkende rammeavtale industristøvsuger til skyte - og øvingsfelt 15.11.2011 9:00
Rammeavtale tjenestekjøp sikringsanlegg for Forsvarsbygg Utleie 11.07.2011 9:00
Rammeavtale tjenestekjøp elektroinstallasjoner for Forsvarsbygg Utleie – MO Finnmark 23.06.2011 9:00

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00