Forsvarsbygg - Tarjouspyynnöt

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norja
Y-tunnus 975950662
Hankintaorganisaation kuvaus

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Otsikko Toimiala Tarjousten jättöaika
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 18.11.2025
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 18.11.2025
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14.9.2026
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 1.7.2030
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 8.4.2032
C03952 Prosjekt 100609 InfraVærnes Elektro 29.2.2024
160036 Skarsteindalen SØF - Sanering og naturrestaurering 18.3.2024
C04101 - Konkurranse - Graving og fundamentering inngjerding 18.3.2024
Konkurranse C04473 - Entreprise Råbygg - 100805 4.3.2024
100841 - C04445 - Betongrehabilitering av kai - Sortland kystvaktkai - Konkurransefase 1.3.2024
C04537 - Grunn-,drenering-,betongarbeider - Totalentrprise - JWC - Tildudsfase 29.2.2024
Konkurranse - Konkurranse C03862 – Kontor og lagerbygg Evenes - 100740 29.2.2024
PFAS Miljøsanering Kjeller 2024 - 2. gangs utlysning 15.4.2024
160080 PFAS-Miljøsanering Kjeller 2024 - Prekvalifisering - 2. gangs utlysning 23.2.2024
Konkurranse C04175 - Renseanlegg Akkasæter - 100975 6.3.2024
2024018781 Renovering Rusta befalsforlegning Senior, Målselv kommune 19.3.2024
100844 - C04621 - Kaserne Rusta Leir - Bardufoss - Totalentreprise - Konkurransefase 7.3.2024
Konkurranse C03672 - Byggeleder Vardø - 100823 5.3.2024
Prekvalifisering C03671 - Generalentreprise Bygg Vardø - 100823 8.3.2024
Konkurranse C03673 - Prosjektsikkerhetsressurs Vardø - 100823 5.3.2024
303271 Renovering kaserne 2, Trondenes leir, Harstad kommune 20.3.2024
2024018010 Renovering forlegning Nymessa, Skjold, Målselv kommune 13.3.2024
R01371 - Service og vedlikehold av reservekraftanlegg 18.3.2024
C04327/C04681: betongarbeider på Evenes flystasjon sesongen 2024 15.3.2024
Konkurranse C04424 - Drenering av rullebanen på Rygge militære flyplass - prosjekt 100723 14.3.2024
710543 - C04606 - Rivning Vedetten - Haakonsvern 4.3.2024
Konkurranse C03632 - Sikringsarbeider vei - 100805 22.3.2024
Tuoteryhmä Otsikko Tyyppi Päättymispäivä Toimiala Yhteyshenkilö Toimittaja
Flerårig avtale R01221 - Vintervedlikehold Firda kaserne region Vest Flerårig avtale 1.11.2024 Tonje Dahle Henrik aabrekk
R01302 Vintervedlikehold Flesland mil Flerårig avtale 1.11.2024 Tonje Dahle GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
R01247 Byggevarer Rogaland Rammeavtale 1.11.2024 Tonje Dahle Byggmakker Handel
Flerårig avtale R01219 - Vintervedlikehold Rogaland region Vest Flerårig avtale 1.11.2024 Tonje Dahle Landskapsentreprenørene AS
C04361 - 100828 - Kjøp av storkjøkken til kjøkken -og spisemesse ved Ørland flystasjon Kontrakt 2.3.2025 Tonje Dahle Metos AS
Flerårig avtale R01320 - Vintervedlikehold Sørreisa Gumpen region Nord Flerårig avtale 1.1.2025 Tonje Dahle Bakkland Maskin og Transport AS
Konsulenttjenester Flerårig avtale R01329 - Konsulentbistand til utvikling og forvaltning av eiendomsIT Flerårig avtale 1.2.2026 Tonje Dahle AFRY Norway AS
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Ascertra AS
Konsulenttjenester Konsulenttjenester - Juridisk bistand arbeidsrett ifm prosjekt renhold Enkeltanskaffelse 20.9.2024 Tonje Dahle ADVOKATFIRMAET FREMMER AS
C04141 Rehabilitering av antennestasjon Minikonkurranse på PRA 1.11.2024 Tonje Dahle Site Service AS
Vare Søylesvingkran varekjøp - Region Øst Karljohansvern Enkeltanskaffelse 1.1.2026 Tonje Dahle Datek Løfteteknikk AS
Konsulenttjenester C04190 Byggeledelse og KU + SHA - Ombygging av stasjon og etablering av nye antenner Avtale om byggeledelse 1.1.2025 Tonje Dahle Norconsult Norge AS
R00989 Leie av omformer til flexikai - Haakonsvern Flerårig avtale 1.3.2024 Tonje Dahle PSW Power & Automation AS
C04344 - 170105 - Tankrens Minikonkurranse på PRA 1.7.2024 Tonje Dahle Per Hagström

Ei tuloksia

Mercell Suomi Oy

Osa Mercell-ryhmää, Euroopan johtavaa hankintapalvelujen sekä sähköisen kilpailutusjärjestelman tuottajaa.

Yleistä hankinnoista

Hankintalaki
TED

Yhteydenotto

Klikkaa tästä asiakaspalveluun

+358 207 528 600