Forsvarsbygg - Tarjouspyynnöt

Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norja
Y-tunnus 975950662
Hankintaorganisaation kuvaus

 

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre delar av offentleg sektor innanfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eigedomsporteføljen vi forvaltar, inneheld mange av dei mest særeigne og krevjande bygga i landet: frå dei 15 festningane som er tilgjengelege for ålmenta, til militærleirar, skyte- og øvingsfelt og flystasjonar for Forsvaret. Vi har hovudkontor i Oslo med lokasjonar over heile landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Les meir om oss her.


Otsikko Toimiala Tarjousten jättöaika
R00832 - Biofyringsolje i bulk for Nord-Norge - dynamisk innkjøpsordning 18.11.2025
R00833 - Biofyringsolje i bulk for Sør-Norge - dynamisk innkjøpsordning 18.11.2025
R00857 - DPS Håndtering av forurensa masser 14.9.2026
R00791 DPS prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand 1.7.2030
R01126 - DPS - Leie av telt-/plasthaller 8.4.2032
R01196 Kontroll/service og vedlikehold kraner og løfteutstyr (6 delkontrakter) 12.4.2023
Kontrakt C02858 Prosjekt 100868 - Kai - kvalifikasjon 2.5.2023
R01031 - Alarmmottak 14.4.2023
Rammeavtale bedriftshelsetjeneste Region Nord (RENO) 31.3.2023
2023/490 Renovering Rypeveien 35, Porsangmoen, Porsanger kommune 31.3.2023
R01150 - Digitale tjenester - tilbudsfase 25.4.2023
R01355 - Elektroniske låser 5.5.2023
2022/5491 Renovering kaserne 1, Trondenes, Harstad kommune 30.3.2023
710237 - Riving 4-mannsbolig Idrettsveien 5, Skjold - Målselv kommune 24.4.2023
2023021716 - Etablering av nødstrøm Region vest Setnesmoen 26.4.2023
Konkurranse C03585 Generalentreprise RVS - 100809 16.5.2023
C03717 Strakstiltak festningsmurer Fredriksten Festning - 100907 11.4.2023
Prekvalifisering - Konkurranse C03595 – EBA Forlegninger Akkasæter - 100975 5.4.2023
Konkurranse C03595 – EBA Forlegninger Akkasæter - 100975 9.5.2023
C03716 Strakstiltak festningsmurer Akershus Festning - 100907 11.4.2023
2023/322 Renovering Boligfløy Velferden, Skjold, Målselv kommune 24.4.2023
R01347 - Rammeavtale for byggentreprenørtjenester Region Vest, Distrikt Sørvest, Område Rogaland 18.4.2023
R01348 - Rammeavtale for maskinentreprenørtjenester Region Vest, Distrikt Sørvest, Område Rogaland 18.4.2023
R01345 - Rammeavtale for maskinentreprenørtjenester Region Vest, distrikt Vestland, område Bergen og omegn 18.4.2023
Prekvalifisering - 100467 - bygging av kontorbygg i Rena leir 13.4.2023
100793 - C03806 - Totalentreprise - Etablering av bakkedrivstoffanlegg - Ørland 5.5.2023
Innovasjonspartnerskap - Mobile, fleksible og bærekraftige bygg til F-35 - Forsvarsbygg - Ny utlysning - Kvalifiseringsfase 19.4.2023
100467 - bygging av kontorbygg i Rena leir 26.5.2023
2022/5640 Renovering kaserne Kirkenes, Høybuktmoen, Sør-Varanger kommune 4.5.2023
Innovasjonspartnerskap - Mobile, fleksible og bærekraftige bygg til F-35 - Forsvarsbygg - Ny utlysning - Konkurransefase 9.6.2023
2022/5266 Rammeavtale: Levering av pellets til Huseby og Bæreia - region øst 1.5.2023
C04139 - 100731 - Totalentreprise - Porsangmoen - Perimetersikring 21.4.2023
C04096 - Støytiltak utenfor Evenes flystasjon - Entreprise 2 - 100816 24.4.2023
Tuoteryhmä Otsikko Tyyppi Päättymispäivä Toimiala Yhteyshenkilö Toimittaja
Flerårig avtale R01221 - Vintervedlikehold Firda kaserne region Vest Flerårig avtale 1.11.2024 Tonje Dahle Henrik aabrekk
R01302 Vintervedlikehold Flesland mil Flerårig avtale 1.11.2024 Tonje Dahle GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01171 "Strategisk IKT" - Konsulenttjenester: Masterdata management Avrop på rammeavtale 15.9.2023 Tonje Dahle Devoteam AS (hovedenhet)
R01247 Byggevarer Rogaland Rammeavtale 1.11.2024 Tonje Dahle Byggmakker Handel
Flerårig avtale R01219 - Vintervedlikehold Rogaland region Vest Flerårig avtale 1.11.2024 Tonje Dahle Landskapsentreprenørene AS
Flerårig avtale R01320 - Vintervedlikehold Sørreisa Gumpen region Nord Flerårig avtale 1.1.2025 Tonje Dahle Bakkland Maskin og Transport AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01171 "Strategisk IKT" - Konsulenttjenester: Digitalisering av teknisk service Avrop på rammeavtale 2.1.2024 Tonje Dahle Atkins Norge AS
Konsulenttjenester Flerårig avtale R01329 - Konsulentbistand til utvikling og forvaltning av eiendomsIT Flerårig avtale 1.2.2026 Tonje Dahle AFRY Norway AS
Konsulenttjenester Avtale - Minikonkurranse - R01174 "prosjektledelse og prosjektstøtte" - Konsulenttjenester: Prosjektledelse insourcing av renhold Avrop på rammeavtale 1.2.2024 Tonje Dahle HRP AS
Korrigering avtale - ProArc Vedlikehold og Support Enkeltanskaffelse Einar Andreas Mikalsen Ascertra AS
Minikonkurranse R01057 - Tak- og fasadearbeid Sverresborg Avrop på rammeavtale 28.10.2023 Tonje Dahle Åsane Byggmesterforretning AS
Konsulenttjenester Konsulenttjenester - Juridisk bistand arbeidsrett ifm prosjekt renhold Enkeltanskaffelse 20.9.2024 Tonje Dahle ADVOKATFIRMAET FREMMER AS
R00989 Leie av omformer til flexikai - Haakonsvern Flerårig avtale 1.3.2024 Tonje Dahle PSW Power & Automation AS

Ei tuloksia

Mercell Suomi Oy

Osa Mercell-ryhmää, Euroopan johtavaa hankintapalvelujen sekä sähköisen kilpailutusjärjestelman tuottajaa.

Yleistä hankinnoista

Hankintalaki
TED

Yhteydenotto

Klikkaa tästä asiakaspalveluun

+358 207 528 600