Mercellin eettiset ja moraaliset arvot

Perustamisvuodestaan 1999 lähtien yrityksemme on tunnettu paitsi tarjoamistamme tuotteista ja palveluista, myös niistä arvoista joita vaalimme kaikessa työssämme.

Tavoitteemme on olla yritys, josta työntekijämme ovat ylpeitä ja jossa kohtelemme toisiamme arvostaen, kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti:

M - Motivated

E - Enthusiastic

R - Reliable

C - Competent

E - Efficient

L - Learning

L - Loyal

Miten määrittelemme hyvän liiketoimintatavan

Luottamus
Ansaitsemme luottamuksen kohtelemalla toisia arvostavasti, kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti

Kunnioitus
Kohtelemme kaikkia niin yrityksen parissa kuin sen ulkopuolella kunnioittavasti, oikeudenmukaisesti ja arvostavasti

Asenteemme
Asiakas tulee aina ensimmäisenä

Ehdoton rehellisyys
Toimimme avoimesti, rehellisesti ja eettisesti kaikissa toimissamme

Yhteiskunnallinen vastuu
Olemme taloudellinen, älyllinen ja sosiaalinen voimavara kaikissa maissa ja yhteisöissä joissa toimimme

Kaikki mitä teemme, on lähtökohtaisesti luottamuksellista ja uskottavaa niin sisäisesti kuin ulkoisestikin.  Työmme on kauttaaltaan tinkimättömän liike-etiikkamme mukaista.

Jotta voimme saavuttaa nämä tavoitteet, on keskeiset arvostukset sisäistettävä kaikissa toimissamme:

Yhteisö

Toimintamme tarkoitus on palvella yhteisömme arvoja pitämällä julkisten hankintojen kulut kurissa. Toimintatapamme, tuotteemme ja palvelumme yhteisölle tulee sopeuttaa yleiseen toimintaympäristön kehitykseen.

Yritys

Kehittämällä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta haluamme luoda yrityksen, josta voimme olla ylpeitä ja jota asiakkaamme arvostavat. Mercellin liiketoiminnan ydin muodostuu kansainvälisten hintojen ja tarjousten sekä näihin nivoutuvien palvelujen tuottamisesta ja välittämisestä ostajille ja toimittajille

Tavoitteemme on olla ensisijainen palveluntarjoaja ostajan ja toimittajan välillä eurooppalaisessa yritysmarkkinassa. Työtekijöittemme on osaltaan kannettava huolta siitä, että toimintamme on uskottavaa ja luotettavaa. Lupauksistamme, sopimuksistamme ja sovituista aikatauluista on tinkimättömästi pidettävä kiinni.

Omistajat

Varmin keino taata omien pääomiemme riittävyys on toimia siten, että omistajamme näkevät meidät houkuttelevana ja pitkäaikaisena sijoituskohteena.  Näin konserni varmistaa toiminnalleen riittävän liikkumavaran.

Työntekijät

Yhdessä luomme ympäristön, jossa työntekijämme tuntevat voivansa itse vaikuttaa työhönsä ja ovat halukkaita kantamaan vastuuta ja osallistumaan koko yrityksen kehittämiseen. Autamme toisiamme onnistumaan jakamalla tietämystämme ja neuvoja. Meidän on kannustettava toisiamme aloitteellisuuteen ja innostuneisuuteen. Varaamme aikaa ja osoitamme huomaavaisuutta työntekijöitämme kohtaan. Terveydestä ja työympäristöstä on pidettävä huolta.

Asiakkaat

On pidettävä mielessä, että markkina on elinehtomme ja tyytyväiset asiakkaat ovat tärkein voimavaramme. Asiakkaidemme on voitava tuntea, että yrityksellämme on inhimilliset kasvot ja me tarjoamme korkeatasoista ammattitaitoa, laatua ja palvelua. Toimissamme olemme nopeita sekä tehokkaita ja pidämme aina sanamme.

Pyrkimyksenämme tulee olla ylittää asiakkaidemme odotukset esim. neuvojina ja ongelmanratkaisijoina. Näin pystymme luomaan kestäviä asiakkuuksia.

Kilpailijat

Kilpailijoitamme kohtelemme niin kuin toivomme heidän kohtelevan meitä.

Ympäristö

Kaikessa toiminnassamme pyrimme varmistamaan, että ihmisiä, ympäristöä tai omaisuutta ei vahingoiteta

Muuta

Mercellin toiminnastaan ja suunnitelmistaan sekä tuotteistaan ja palveluistaan julkisuuteen antaman tiedon on oltava virheetöntä ja asiallisen neutraalia.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä

Mercell Suomi Oy

Osa Mercell-ryhmää, Euroopan johtavaa hankintapalvelujen sekä sähköisen kilpailutusjärjestelman tuottajaa.

Yhteydenotto

Ota yhteyttä

02 07 52 86 00