SYKEHUSINNKJØP HF - Tarjouspyynnöt

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norja
Y-tunnus 916879067
Hankintaorganisaation kuvaus

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Otsikko Toimiala Tarjousten jättöaika
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 9.4.2029
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 29.10.2029
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 31.10.2030
Storkjøkkenutstyr til helseforetakene i Norge 25.6.2032
Kontormøbler og andre ikke-medisinske møbler til helseforetakene i Norge 25.6.2032
Medisinske møbler til helseforetakene i Norge - Dynamisk innkjøpsordning 25.2.2033
Køsystem til Sjukehusapoteka Vest HF 20.12.2023
Sterilisator til produksjonslaboratoriet, Helse Bergen HF 10.1.2024
Energisparekontrakt for Oslo universitetssykehus HF 19.12.2023
Rikshospitalet - Rokade C1 Modulbygg C7 11.12.2023
Flyreiser innenlands til helseforetakene i Norge, nasjonal anskaffelse 4.12.2023
Jobbfrukt til Helse Stavanger HF og Sykehusinnkjøp HF Divisjon Vest 6.12.2023
Hjemmehemodialyse - Helse Fonna HF 11.12.2023
AGV vogner SNR 8.12.2023
ST230057 Genomsekvenseringsinstrument til Sykehuset Telemark HF 8.12.2023
Bygge- og anleggsarbeider til Oslo universitetssykehus HF 4.12.2023
Øye utstyr Sykehuset Nordmøre og Romsdal 18.12.2023
2501b ikke inj inf legemidler 15.12.2023
Forespørsel på stomi produkter til foretakene i Helse Vest 8.12.2023
Avfallshåndtering for Vestre Viken HF 19.12.2023
Prøvetakingsutstyr for blod, urin og fæces til Helseforetakene i Sør-Øst 15.12.2023
Markedsdialog - Universell betalingsløsning for parkering til Helse Bergen HF 5.12.2023
Programvare for virksomhetsarkitektur for Helse Nord IKT HF 8.12.2023
Blodpose poolingsett for trombocytter med oppbevaringspose og tilkobling for buffycoat til HMN 13.12.2023
Innvendig skjerming for Nye UNN Narvik og Nye Hammerfest Sykehus 18.12.2023
Brannvern - Kontroll og levering av brannslukningsutstyr til Helse Bergen HF og Helse Stavanger HF, samt HLO kurs til Helse Bergen HF. 3.1.2024
Kvalifisering - Entreprise K301 Røranlegg til Parkhjørnet, Haukeland Sjukehus, Helse Bergen HF 29.12.2023
Invitasjon til konkurranse - Entreprise K301 Røranlegg til Parkhjørnet - ny sterilforsyning, Haukeland Sjukehus, Helse Bergen HF 31.1.2024
Entreprise K701 Utomhus, Parkhjørnet - ny sterilforsyning, Haukeland Sjukehus, Helse Bergen HF 15.12.2023
Entreprise K202 Innvendige arbeider, Parkhjørnet - ny sterilforsyning, Haukeland Sjukehus, Helse Bergen HF 27.12.2023
Entreprise K302 Ventilasjon, Parkhjørnet - ny sterilforsyning, Haukeland Sjukehus, Helse Bergen HF 21.12.2023
Drenasjesystem til pleura- og peritonealdrenasje 13.12.2023
Vaksinasjonsutstyr for pandemi til Helsedirektoratet 20.12.2023
2401h klorheksidin - alle typer biocid/legemiddel 15.12.2023
2501c-1 Fentanyl 15.12.2023
Ny: Autoklaver til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 15.12.2023
Fuktere og utstyrsspesifikke slangesett til Helse Stavanger HF 15.12.2023
Arbeids-EKG til Sykehuset Innlandet HF 8.12.2023
Entreprise K401 Elektroanlegg, Parkhjørnet - ny sterilforsyning, Haukeland Sjukehus, Helse Bergen HF 27.12.2023
Entreprise K501 Automatikk og alarmanlegg, Parkhjørnet - ny sterilforsyning, Haukeland Sjukehus, Helse Bergen HF 21.12.2023
Etablering og drift av elbil-ladestasjoner for Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 13.12.2023
CTG apparater til Helgelandssykehuset HF 14.12.2023
Spirometriutstyr til Helgelandssykehuset HF 4.12.2023
Blod- og væskevarmere til foretakene i Helse Nord RHF 18.12.2023
Vaskeritjenester til Helse Stavanger HF 18.12.2023
Forhåndskunngjøring: Angio intervensjonslaboratorium, monoplan og biplan, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 8.12.2023
Angio intervensjonslaboratorium, monoplan og biplan, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 22.1.2024
Reparasjon av tak, DPS Storsteinnes – UNN HF 11.12.2023
Bruddmateriell til helseforetakene i Helse Sør-Øst 15.12.2023
Koagulasjonsinstrument med instrumentavhengig forbruksmateriell og tilhørende reagenser for levering til Voss sjukehus, Helse Bergen HF 15.12.2023
ICP-MS St.Olav Hospital HF rev.II 4.12.2023
Databrilleavtale til Nordlandssykehuset HF 19.12.2023
Holter EKG til Helse Fonna HF 20.12.2023
Elektroarbeider i forbindelse med ny renholdssentral ved Haugesund sjukehus, Helse Fonna HF 4.12.2023
Cateringtjenester til Helse Bergen 7.12.2023
Ultralydapparat POC Medium til Vestre Viken HF 21.12.2023
Vindusvasketjenester til Akershus universitetssykehus HF 4.12.2023
Laboratorieinnredning, trillebord, sikkerhetsbenk mv. og renromsstoler til Sykehusapotekene i Midt-Norge 8.1.2024
Elektrisk lastebil til Helse Berge HF 18.12.2023
Kjølemaskiner til intensivbehandling Akershus universitetssykehus HF 10.1.2024
Generelle kirurgiske grunninstrumenter til foretakene i Helse Vest 21.12.2023
Ultralydapparat POC Stor til Vestre Viken HF 21.12.2023
Vannrenseanlegg til Nordlandssykehuset HF, Lofoten 7.12.2023
Arbeidsstoler (ny) til medisinsk miljø til Nye Unn Narvik og Nye Hammerfest Sykehus 19.12.2023
Ultralydapparat Kompakt Gynekologi Vestre Viken HF 5.1.2024
Nervemonitor til Vestre Viken HF 15.12.2023
Ultrafryser til Universitets­sykehuset Nord-Norge HF 8.12.2023
Sterile hansker til helseforetakene i Helse Vest 22.12.2023
Anestesiapparat til Helgelandssykehuset HF 4.1.2024
HPV-test og analyseplattform til helseforetak i Norge 8.1.2024
ST230065 Avhenting, transport og sluttbehandling av smittefarlig og biologisk avfall 8.1.2024
HÅNDVERKSTJENESTER FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF 14.12.2023
Ultralydapparat Mid-Range Gynekologi Vestre Viken HF 5.1.2024
Video (-og foto)produksjon, Oslo universitetssykehus HF 9.1.2024
Rammeavtale heis til Akershus universitetssykehus HF 4.1.2024
Sertifiseringstjenester til helseforetakene i Norge 18.12.2023
Bor og tilhørende forbruksmateriell 5.12.2023
Ambulanse under 3,5 tonn med firehjulstrekk - Finnmarkssykehuset HF 4.1.2024
Service, vedlikehold og montasje av distribusjonssystemer for medisinske- og spesialgassanlegg til St. Olavs hospital 5.1.2024
Nasjonal anskaffelse av granskningsskjermer 2.1.2024
Rammeavtale uttakssentraler/taksøyler HMN 5.1.2024
Forhåndskunngjøring: Prekvalifisering til angiografilaboratorium til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 10.1.2024
Tilbudsfase: angiografilaboratorium til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 6.2.2024
LC-MS/MS til Helse Stavanger HF - Invitasjon til markedsdialog 13.12.2023
CT til Radiologisk avdeling ved Helse Bergen HF (Prekvalifisering) 3.1.2024
ST230044 Back up instrument for hs-Troponin 20.12.2023
CT til Radiologisk avdeling ved Helse Bergen HF (Tilbudsfase) 17.1.2024
Tuoteryhmä Otsikko Tyyppi Päättymispäivä Toimiala Yhteyshenkilö Toimittaja
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS
2 stk blodbankskap til Sykehuset Namsos Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Fresenius kabi Norge AS
Rørleggertjenester ved Sykehuset Østfold Rammeavtale 3.1.2024 Simon Bruun Eidhammer Useampi
Laboratorieutstyr Ultrafrysere -80 grader C til HMN Laboratorieutstyr 1.7.2025 Bjørnar Nordbotten Kilab AS
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Abbott Norge as
1006 Medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 1.1.2100 Raymond Kilen Avalon Medical AS
Pipetteringsrobot for oppsett og prøvepreparering til PCR - 2.gangs kunngjøring Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten HAMILTON Nordic AB
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 5.11.2025 Friedemann Starck Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 16.3.2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
1006 Medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 22.8.2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Forbruksmateriell til Lightcycler 480 II - kombitester (covid-19 og influensa) Rammeavtale 1.5.2030 Per Scott Olsen Roche Diagnostics Norge AS
Flyttes til 1006 Utstyrsavhengig forbruksmateriell for utstyr anskaffet ved avtale 601328 for levering til Helse Stavanger HF Rammeavtale Aileena Krog Abbott Medical Norway AS
System for av og påkorking - Copan - St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Nerliens Meszansky AS

Ei tuloksia

Mercell Suomi Oy

Osa Mercell-ryhmää, Euroopan johtavaa hankintapalvelujen sekä sähköisen kilpailutusjärjestelman tuottajaa.

Yleistä hankinnoista

Hankintalaki
TED

Yhteydenotto

Klikkaa tästä asiakaspalveluun

+358 207 528 600