SYKEHUSINNKJØP HF - Tarjouspyynnöt

SYKEHUSINNKJØP HF
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norja
Y-tunnus 916879067
Hankintaorganisaation kuvaus

 

Anbud fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er et helseforetak som jobber med å forvalte felles innkjøpsavtaler for alle helseforetak. Formålet er å ta hensyn til betingelser i markedet og skape besparelser for sykehusene gjennom fellesinnkjøp. Sykehusinnkjøp benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Er du på utkikk etter anbud fra Sykehusinnkjøp? En oversikt over alle anbud finner du på denne siden.


Otsikko Toimiala Tarjousten jättöaika
Ultralydapparater til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Førde HF (dynamisk innkjøpsordning) 9.4.2029
Dynamisk innkjøpsordning for Mikroskop 29.10.2029
Isolatorer til Sykehusapotekene (dynamisk innkjøpsordning) 31.10.2030
Storkjøkkenutstyr til helseforetakene i Norge 25.6.2032
Kontormøbler og andre ikke-medisinske møbler til helseforetakene i Norge 25.6.2032
Medisinske møbler til helseforetakene i Norge - Dynamisk innkjøpsordning 25.2.2033
Plasmaferesemaskiner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 10.5.2024
Tilbudsfase - IKT-løsning for medikamentell kreftbehandling for Helse Sør-Øst 10.5.2024
Infrastruktur for forskningsprosjekter, Nasjonalt senter for e-helseforskning (2024) 7.5.2024
Tilbudsfase: Prosedyrepakker øye til Helse Bergen HF 29.4.2024
Trinn 2 - Tilbudsfase - pasientovervåkning til Nye Hammerfest Sykehus 30.4.2024
Trykkfordelende madrasser, leie 6.5.2024
Hygieneprodukter – prefuktede kluter (vask uten vann) med og uten klorheksidin 30.4.2024
Tilbudsfase: Utstyr og infrastruktur for passiv sporing, lokalisering og omgivelsesmålinger for helseforetak i Helse Sør-Øst 22.5.2024
2501c-2 lakosamid 27.5.2024
Bilevel PAP og CPAP til helseforetakene i Norge - ny utlysning 10.5.2024
Uttakssentraler/taksøyler til Sørlandet Sykehus HF 7.5.2024
Kvalifisering: Bestillingsverktøy for tolketjenester i Oslo universitetssykehus HF 30.4.2024
Tilbudsfase: Bestillingsverktøy for tolketjenester i Oslo universitetssykehus HF 30.5.2024
(NY) Vikartjenester legespesialist, psykologspesialist og annet helsepersonell til helseforetakene i Norge 13.5.2024
Helsebussen Lillehammer - Oslo 27.5.2024
Skadedyrbekjempelse til Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital 26.4.2024
Tilbudsfase: QA-løsning (utstyr og software) til stråleterapi i Vestre Viken HF 31.5.2024
ST230010 Pasientreiser på veg i Vestfold og Telemark 16.5.2024
Kontroll av avtrekkskap og sikkerhetsbenker til Oslo universitetssykehus 29.4.2024
Flowmeter til Vestre Viken HF 2.5.2024
Kaffekonsentrat til helseforetakene i Norge 30.4.2024
Dynamisk innkjøpsordning for kjøp av PCR-instrumenter for levering til Helse Vest RHF og Helse Nord RHF 27.4.2034
Parkeringstjenester ved NUN (Nye UNN Narvik) 26.4.2024
Pasienttransport med helseekspress med daglig trafikk i fast rute til Helse Fonna HF 29.4.2024
Anmodning om informasjon: Instrument for væskestrømskromatografi LC-MS/MS til Sørlandet sykehus HF 31.12.2024
Blodgassprøyter til helseforetakene i Helse Midt-Norge 30.4.2024
Pasienttransport med helseekspress med daglig trafikk i fast rute til Helse Fonna HF 10.6.2024
Totalentreprise Nytt kjøkken – Voss sjukehus, saksnr. 2024/408 6.5.2024
Trinn 2 Tilbudsfase - Angiografilaboratorium til Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2.5.2024
Sprøyter og Kanyler 13.5.2024
ByggHgsd2020 BT2 – Anskaffelse av sikkerhetskabinett til Helse Fonna HF 25.4.2024
Vannrenseanlegg til dialyse til Helgelandssykehuset HF 16.5.2024
Plast-, pakkefilm og beger til produksjonskjøkken Sykehuset Innlandet HF 16.5.2024
Leie av Helseekspress til Sykehuset Østfold HF 6.5.2024
Leie av Helseekspress til Sykehuset Østfold HF 10.6.2024
Thuliumlaser til Ålesund Sjukehus saksnr. 2023/1808 8.5.2024
Årlig kontroll av brannalarmanlegg til Akershus universitetssykehus HF 13.5.2024
Diatermi Plasma Blade til Ahus HF 26.4.2024
Intrahospitalt transportrack til Helse Stavanger HF 8.5.2024
Temperaturindikatorer til blodposer, Helse Sør-Øst 10.5.2024
Skjelett-Thorax laber AHL senteret St. Olavs hospital HF 3.5.2024
Elektronisk tøyskap/tøyløsning til Nye Hammerfest sykehus 16.5.2024
Rørleggertjenester for Finnmarkssykehuset HF Kirkenes 6.5.2024
2501a-1 benzylpenicillin 27.5.2024
Avbruddsfrie strømtjenester (UPS) med deler og service til Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF og Helse Fonna HF 22.5.2024
Elektrotjenester til Akershus universitetssykehus HF 23.5.2024
Biometri til øyeavdelingen hos Sykehuset Østfold HF 2.5.2024
2407gj-1 tiotepa 27.5.2024
Universelle blodgassprøyter med kanyle til helseforetakene i Helse Midt-Norge 13.5.2024
ØNH - Forbruksmateriell til Helse Vest 22.5.2024
Køsystem til Sjukehusapoteka Vest HF 21.5.2024
Rammeavtaler for rådgivende ingeniør bygg (RIB), og rådgivende ingeniør varme-, ventilasjon-, og sanitæranlegg; VVS (RIV), Helse Bergen HF 24.5.2024
Markedsdialog: forbruksvarer til kontrastinjektor, foretakene i Helse Nord RHF 26.4.2024
Oftalmisk gass til Helse Stavanger og Helse Bergen 16.5.2024
2507gj-1 anagrelid 31.5.2024
Treningsutstyr til fysio- og ergoterapi til Helse Midt-Norge 28.5.2024
Periodisk ettersyn og kontroll av sprinkleranlegg til Helse Bergen HF 10.5.2024
Bygningsmessige arbeider til Akershus universitetssykehus HF 21.5.2024
Rammeavtale for rådgivende ingeniør bygg (RIB), Helse Fonna HF 10.5.2024
Rammeavtaler for rådgivende ingeniør varme-, ventilasjon-, og sanitæranlegg; VVS (RIV), Helse Fonna HF 10.5.2024
Diatermi forbruksmateriell til helseforetakene i Helse Nord 21.5.2024
Anmodning om informasjon Fallforebyggende teknologi HMN 6.5.2024
Kran og løftetjenester inkludert rådgivende bistand til Helse Bergen HF 21.5.2024
Fornyelse av varmesentral - SANKS Karasjok 9.5.2024
Pasientreiser med Helsebil i Glåmdalsregionen for Oslo universitetssykehus HF 29.5.2024
Ikke-akutt pasienttransport for Helse Førde 27.5.2024
Ejektorsug til Nye UNN Narvik og Nye Hammerfest sykehus 8.5.2024
Prøvetakingsutstyr og forbruksvarer til mikrobiologi til helseforetakene i Helse Sør-Øst 27.5.2024
Mikroskop ØNH Sykehuset Nordmøre og Romsdal 10.5.2024
Tuoteryhmä Otsikko Tyyppi Päättymispäivä Toimiala Yhteyshenkilö Toimittaja
Ultrafrysere -80 grader til StO og HNT Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten VWR International AS
2 stk blodbankskap til Sykehuset Namsos Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Fresenius kabi Norge AS
Laboratorieutstyr Ultrafrysere -80 grader C til HMN Laboratorieutstyr 1.7.2025 Bjørnar Nordbotten Kilab AS
Innkjøp av GeneXpert 16-8 og fullserviceavtale- St. Olavs Hospital HF Kjøpsavtale Lilly Bratås Smits Diagen AS
Laboratorieutstyr Alinity M til St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Marianne Steinsvik Kjos Abbott Norge as
1006 Medisinsk teknisk utstyr Utstyrsavhengig forbruksmateriell tilknyttet kjøpsavtale 601238 på Respiratorer til Intensiv ved Helse Stavanger HF Ambulansebåttenester i område sør – baseområde Solund 1.1.2100 Raymond Kilen Medu Norge AS
Vaccum sentrifuge til Helse Stavanger Kjøpsavtale 5.11.2025 Friedemann Starck Dipl Ing Houm AS
Instrumentdekontaminatorer - Støttesystem til Da Vinci Robot X/Xi Kjøpsavtale 16.3.2050 Tone Rosenlund Getinge Norge AS (hovedenhet)
1006 Medisinsk teknisk utstyr Rammeavtale - Instrumentavhengig forbruksmateriell til Elisa instrument anskaffet ved avtalenummer 601268 Rammeavtale 22.8.2030 Aileena Krog MONTEBELLO DIAGNOSTICS AS
Forbruksmateriell til Lightcycler 480 II - kombitester (covid-19 og influensa) Rammeavtale 1.5.2030 Per Scott Olsen Roche Diagnostics Norge AS
Flyttes til 1006 Utstyrsavhengig forbruksmateriell for utstyr anskaffet ved avtale 601328 for levering til Helse Stavanger HF Rammeavtale Aileena Krog Abbott Medical Norway AS
Pipetteringsrobot for oppsett og prøvepreparering til PCR - 2.gangs kunngjøring Laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten HAMILTON Nordic AB
System for av og påkorking - Copan - St. Olavs hospital Kjøpsavtale laboratorieutstyr Bjørnar Nordbotten Nerliens Meszansky AS

Ei tuloksia

Mercell Suomi Oy

Osa Mercell-ryhmää, Euroopan johtavaa hankintapalvelujen sekä sähköisen kilpailutusjärjestelman tuottajaa.

Yleistä hankinnoista

Hankintalaki
TED

Yhteydenotto

Klikkaa tästä asiakaspalveluun

+358 207 528 600