Sissel Fiplingdal

Innkjøpskoordinator

Hankinnat

Otsikko Tarjousten jättöpäivä
Dynamisk innkjøpsordning - Operativ bistand til offentlige anskaffelser
Dynamisk innkjøpsordning - Virksomhets- og porteføljestyring
Dynamisk innkjøpsordning - Brukskvalitet og design
Dynamisk innkjøpsordning - Systemutvikling
Dynamisk innkjøpsordning - Brukskvalitet og design
Dynamisk innkjøpsordning - Systemutvikling
RFI - Bedriftstilpasset IT-utdanning
Dynamisk innkjøpsordning - Systemutvikling
Dynamisk innkjøpsordning - Prosjektledelse og -støtte 20.12.2028 13.00
Dynamisk innkjøpsordning - Prosjektledelse- og støtte 19.8.2025 1.00
Dynamisk innkjøpsordning - Arkitektur
Dynamisk innkjøpsordning - Systemutvikling
Dynamisk innkjøpsordning - Arkitektur
Rammeavtale om leverandøruavhengig rådgivnings- , forsknings- og analysetjenester
Dynamisk innkjøpsordning - Systemutvikling
Dynamisk innkjøpsordning - Systemutvikling
Rammeavtale om leverandøruavhengig rådgivnings- , forsknings- og analysetjenester
Dynamisk innkjøpsordning - Prosjektledelse- og støtte
Dynamisk innkjøpsordning - Sammensatte team knyttet til systemutvikling 23.11.2026 1.00
Dynamisk innkjøpsordning - Sikkerhets- og kvalitetsstyring 18.11.2026 1.00
Dynamisk innkjøpsordning - Forretningsutvikling og innovasjon
Dynamisk innkjøpsordning - Brukskvalitet og design
Dynamisk innkjøpsordning - Produktledelse og -støtte
Dynamisk innkjøpsordning - Systemutvikling
Dynamisk innkjøpsordning - Prosjektledelse- og støtte
Dynamisk innkjøpsordning - Systemutvikling
Dynamisk innkjøpsordning - Internrevisjon 30.6.2026 0.59
Bistand til gjennomføring av brukerundersøkelser 20.6.2022 13.00
Dynamisk innkjøpsordning - Brukskvalitet og design
Dynamisk innkjøpsordning - Arkitektur
Dynamisk innkjøpsordning - Systemutvikling
Dynamisk innkjøpsordning - Internrevisjon 11.12.2025 0.59
Dynamisk innkjøpsordning - Prosjektledelse- og støtte
Dynamisk innkjøpsordning - Operativ bistand til offentlige anskaffelser 26.1.2026 1.00
Dynamisk innkjøpsordning - Operativ bistand til offentlige anskaffelser 23.10.2021 0.59
Dynamisk innkjøpsordning - Prosjektledelse- og støtte
Prekvalifisering - Forhandleravtale for SAN- og lagringsteknologi fra IBM
RFI - Managed Security Operation Center
Dynamisk innkjøpsordning - Virksomhets- og porteføljestyring 19.8.2025 1.00
Dynamisk innkjøpsordning - Forretningsutvikling og innovasjon 19.8.2025 1.00
Dynamisk innkjøpsordning - Arkitektur 19.8.2025 1.00
Dynamisk innkjøpsordning - Testing og testledelse 19.8.2025 1.00
Dynamisk innkjøpsordning - Brukskvalitet og design 19.8.2025 1.00
Dynamisk innkjøpsordning - Systemutvikling 19.8.2025 1.00
Dynamisk innkjøpsordning - Analyser og utredninger 19.8.2025 1.00
Dynamisk innkjøpsordning - Agile metoder 19.8.2025 1.00
Dynamisk innkjøpsordning - Forretningsroller 19.8.2025 1.00
Dynamisk innkjøpsordning - Produktledelse og -støtte 19.8.2025 1.00
Bistand til strategisk kompetansestyring 12.8.2021 13.00
Prekvalifisering - Forhandleravtale for SAN- og lagringsteknologi fra IBM 13.8.2021 13.00
Åpen anbudskonkurranse om kjøp av AV- og konferanseutstyr
Markedsundersøkelse/RFI - System for dokumentproduksjon
Rammeavtale om revisortjenester for kompensasjonsordninger knyttet til Covid-19
Markedsundersøkelse - Kurs i universell utforming
Rammeavtale om revisortjenester for kompensasjonsordninger knyttet til Covid-19 20.4.2021 13.00
Åpen anbudskonkurranse om kjøp av AV- og konferanseutstyr 5.3.2021 13.00
Rammeavtale om leverandøruavhengig rådgivnings- , forsknings- og analysetjenester
Rammeavtale om revisortjenester knyttet til kompensasjonsordningen for næringslivet
Fase 2 - Anskaffelse av avtale om operasjonell leasing av nettverksutstyr fra Cisco, samt support- og vedlikeholdstjenester 3.2.2021 13.00
Intensjonskunngjøring - leverandøruavhengig rådgivnings- , forsknings- og analysetjenester
Anskaffelse av avtale om operasjonell leasing av nettverksutstyr fra Cisco, samt support- og vedlikeholdstjenester 21.12.2020 13.00
Rammeavtale om revisortjenester knyttet til kompensasjonsordningen for næringslivet 8.12.2020 13.00
Rammeavtale om kjøp av X86-baserte servere 10.9.2020 13.00
Rammeavtale om konsulentbistand innenfor offentlige anskaffelser
Rammeavtale om konsulentbistand innenfor offentlige anskaffelser 25.3.2020 13.00
Forlengelse av kontrakt om kantinetjenester
Rammeavtale om sikkerhetstesting 6.4.2020 13.00
Rammeavtale på X86-baserte servere
Rammeavtale på X86-baserte servere 20.2.2020 13.00
RFI - Automatisert fakturakontroll
RFI - samfunnsøkonomisk analyse
Rammeavtale om bedriftshelsetjenester 5.12.2019 13.00
Intensjonskunngjøring på konsulentbistand
Intensjonskunngjøring på konsulentbistand
Markedsundersøkelse (RFI) vedrørende innspill til målbilder for Altinn-plattformen og tilgrensede løsninger
Intensjonskunngjøring - Rammeavtale på rådgivnings-, forskning og analysetjenester
Leiekontrakt - kontorlokaler for Brønnøysundregistrene 20.6.2017 13.00
Leieavtale - kontorlokaler for Brønnøysundregistrene 22.6.2017 13.00
Forhandleravtale for SAN- og lagringsteknologi fra IBM 28.4.2017 13.00
Rammeavtale på kommunikasjonstjenester 27.3.2017 13.00
Rammeavtale på rådgivnings-, forsknings- og analysetjenester
Rammeavtaler på konsulentbistand innenfor e-forvaltning
Vaktholdstjenester
Konsulentbistand på tjenesteutvikling i Altinn
Kunngjøring av kontraktstildeling på rammeavtaler for tjenesteutvikling i Altinn
Konsulentbistand e-forvaltning 10.5.2016 13.00
Vaktholdstjenester 25.4.2016 13.00
Konsulentbistand på tjenesteutvikling i Altinn 17.3.2016 13.00
tildeling av kontrakt på nettverksutstyr fra Cisco
Serverutstyr fra IBM
Tildeling av rammeavtale på rekrutteringstjenester
Tildeling av rammeavtale på fyringsolje
Fyringsolje 23.11.2015 13.00
Sikkerhetstesting og beredskapsøvelser
Rekrutteringstjenester 21.10.2015 13.00
Jegeravgiftskort og informasjonsmateriell
Produksjon og levering av jegeravgiftskort og informasjonsmateriell
Rammeavtale på teamutvikling, ledelsesutvikling og coaching
Power Systems serverutstyr fra IBM og support/vedlikeholdstjenester 27.7.2015 13.00
Nettverksutstyr og support- og vedlikeholdstjenester 10.7.2015 13.00
Produksjon og levering av jegeravgiftskort og informasjonsmateriell 11.5.2015 13.00
Rammeavtaler på sikkerhetstesting og beredskapsøvelser 23.3.2015 13.00
Tildeling av rammeavtale på X86-baserte servere
Rammeavtale på rekrutteringstjenester 6.1.2015 13.00
Konsulentbistand på teamutvikling, ledelsesutvikling og coaching 16.1.2015 13.00
Intensjonskunngjøring - Microsoft Premier Support
X86-baserte servere 30.9.2014 13.00
Intensjonskunngjøring - samfunnsøkonomisk rapport
Rammeavtale på kommunikasjonstjenester
Rammeavtale på eksterne spørreundersøkelser - kunngjøring av kontraktstildeling
Rammeavtale på hotelltjenester - kunngjøring av kontraktstildeling
Rammeavtale på kommunikasjonstjenester 25.3.2014 13.00
Rammeavtale på arbeidsstasjoner og skjermer 17.3.2014 13.00
Rammeavtaler på konsulentbistand i forbindelse med anskaffelse av nye Altinn-avtaler
Rammeavtale på programvarelisenser fra Microsoft med tilhørende rådgivning
Kjøp av tre høyvolumskannere
Rammeavtale på arbeidsstasjoner og skjermer 27.1.2014 13.00
Konsulentbistand - utvikling av nytt kontorbygg
Markedsundersøkelse - programvare for nytt saksbehandlingssystem
Markedsundersøkelse (RFI) - programvare for nytt saksbehandlingssystem 24.1.2014 13.00
Programvarelisenser fra Microsoft med tilhørende rådgivning 11.12.2013 13.00
Programvarelisenser fra Microsoft med tilhørende rådgivning 25.9.2013 13.00
Microsoft Premier Support og Enterprise Strategy Program
Konsulentbistand - utvikling av nytt kontorbygg 7.10.2013 13.00
Konferansepakker og jubileumsmiddag Altinns 10 årsjubileum 2.9.2013 13.00
Vedlikeholdsavtale på kjøling 5.3.2013 13.00
Vedlikeholdsavtale på ventilasjon 5.3.2013 13.00
Vedlikeholdsavtale på kjøling og ventilasjon 5.3.2013 13.00
Vedlikeholdsavtale på kjøling og ventilasjon 5.3.2013 13.00
Research-, analyse- og rådgivningstjenester
Løsning for administrasjon, sikkerhet og kontroll av mobile enheter. 5.9.2012 13.00
Metadata 14.6.2012 13.00
Kunnskapsforvaltning/opplæring 14.6.2012 13.00
Testing/testledelse 14.6.2012 13.00
Forvaltning (Service Managament) 14.6.2012 13.00
Sikkerhetsstyring 14.6.2012 13.00
Løsningsutvikling 14.6.2012 13.00
Juridisk bistand/rådgivning 14.6.2012 13.00
Gevinstrealisering 14.6.2012 13.00
Strategi-/organisasjonsutvikling 14.6.2012 13.00
Prosjektledelse/ prosessledelse 14.6.2012 13.00
Konsulentbistand eForvaltning 14.6.2012 13.00
Rammeavtale for reisebyråtjenester 16.5.2012 13.00
Elektrisk kraft 18.4.2012 13.00
Rammeavtale på vakthold 21.3.2012 13.00
Rekrutteringstjenester - Rammeavtale 18.1.2012 13.00
Rammeavtale på multifunksjonsmaskiner
Telefonitjenester 7.12.2011 13.00
Rammeavtale konsulenttjenester tjenesteutvikling Altinn 7.12.2011 13.00
Fyringsolje 13.12.2011 13.00
Rammeavtale på multifunksjonsmaskiner 14.11.2011 13.00
Tildeling av kontrakt på rammeavtale for grafiske tjenester
Rammeavtale, levering av fyringsolje 16.11.2011 13.00
Kunngjøring av kontraktstildeling på jegeravgiftskort
Rammeavtale på lagringssystem 22.8.2011 13.00
Grafiske tjenester 22.6.2011 13.00
Kantinetjenester 12.5.2011 13.00
Jegeravgiftskort 23.5.2011 13.00
Konsulentbistand på kommunikasjonstjenester 21.3.2011 13.00
Kommunikasjonstjenester - rammeavtale 15.2.2011 13.00
Tilleggsutredning til konseptvalgutredning (KVU/KS1) for nye lokaler 8.3.2011 13.00

Mercell Suomi Oy

Osa Mercell-ryhmää, Euroopan johtavaa hankintapalvelujen sekä sähköisen kilpailutusjärjestelman tuottajaa.

Yleistä hankinnoista

Hankintalaki
TED

Yhteydenotto

Klikkaa tästä asiakaspalveluun

+358 207 528 600