EU-udbud på Levering af ortopædisk fodtøj og ortopædisk fodindlæg til kommuner under Jysk Fællesindkøb

Information

02 - Contract notice
Open procedure
10/9/2018 9:06 AM (GMT+02:00)
11/7/2018 8:00 AM (GMT+01:00)

Buyer

Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune
Ditte Kjærgaard Andersen Ditte Kjærgaard Andersen
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
Denmark
29189633

Closing date has passed.

Short description

Udbuddet vedrører levering af ortopædisk fodtøj og fodindlæg samt dermed forbundne konsulentydelser, herunder måltagning, reparation og tilretning, til borgere med bevilling efter Servicelovens § 112 i følgende kommuner under Jysk Fællesindkøb: Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Rebild, Skanderborg, Skive, Syddjurs og Viborg Kommuner. Der indgås én samlet aftale med samme leverandør for en periode på 4 år. Aftalen er uopsigelig for Leverandøren i hele aftaleperioden. Ordregiver kan dog - med 6 måneders varsel - fra opsige aftalen således at den ophører efter tidligst 24 måneder. Kontraktstart er 1. februar 2019. Det bemærkes, at der i henhold til Servicelovens § 112 er frit hjælpemiddelvalg. Skanderborg Kommune varetager rollen som tovholder på gennemførelsen af udbuddet.

Files

Title Size
Udbudsbilag A - Erklæring om solidarisk hæftelse for konsortiedeltagere.docx 22 KB
Bilag 2 - Kravspecifikation - okt. 2018.XLSX 37 KB
Bilag 3 - Tilbudsliste - okt. 2018.XLSX 28 KB
Udbudsbetingelser inkl. udkast til rammeaftale - okt. 2018.docx 67 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway