Implementeringsstøtte samt evaluering af puljen: Samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitution(er) og/eller opholdssted(er)

Information

02 - Contract notice
Competitive procedure with negotiation
8/15/2018 11:55 AM (GMT+02:00)
9/13/2018 12:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

Socialstyrelsen Socialstyrelsen
Ida Lautrup-Rasmussen Ida Lautrup-Rasmussen
Edisonsvej 1
5000 Odense C
Denmark
26144698

Closing date has passed.

Short description

Som led i satspuljeaftalen for 2018 er der afsat i alt 14,5 mio. kr. til en ansøgningspulje, som kommuner, der ønsker at etablere samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitution(er) og/eller opholdssted(er), kan søge.

Til at understøtte puljens formål skal der ydes implementeringsstøtte til kommunerne, og samtidig igangsættes en evaluering, der bl.a. samler op på foreløbige resultater for samarbejdsmodellerne mellem plejefamilier og døgninstitution(er) og/eller opholdssted(er). Sammenfattende skal evalueringen give svar på, om resultaterne udgør grundlag for at gennemføre en egentlig effektmåling i en evt. afprøvningsfase, jf. Strategi for udvikling af sociale indsatser (SUSI). Socialstyrelsen ønsker at indgå aftale med en leverandør, og opgaven sendes i udbud.

Files

Name Size
Udbud - implementeringsstøtte samt evaluering af puljen samarbejder mellem plejefamilier og døgninsitutioner og opholdsteder.pdf 1.12 MB
Bilag 1 Specifikationsbilag - Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn.pdf 43 KB
Bilag 2 Puljevejledning.pdf 666 KB
Bilag 3 Drejebog for national udvikling af sociale indsatser.pdf 602 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway