Trafoalajaamade 0,4kV jaotlate asendamine 2018

Information

8/13/2018 7:10 AM (GMT+02:00)
8/21/2018 9:00 AM (GMT+02:00)

Buyer

Eesti Raudtee AS Eesti Raudtee AS
Anna Mihkelson Anna Mihkelson
Toompuiestee 35
15073 Tallinn
Estonia
11575838

Closing date has passed.

Short description

Hankija: AS Eesti Raudtee (registrikood 11575838),     http://www.evr.ee
Toompuiestee 35, 15073 Tallinn, Eesti Vabariik
Tel: 6 158 766     Faks: 6 158 588, E-post: hankeosakond@evr.ee
teeb ettepaneku esitada pakkumusi vastavalt hanketeates (edaspidi HT) ja teistes hanke alusdokumentides (edaspidi HD)  esitatud tingimustele.
Üldinformatsioon
Hanke ese: Tartu AJ-290 ja Keila AJ "Kompressori" 0,4kV jaotusseadme rekonstrueerimine
Riigihangete klassifikaator(id) (CPV) kood: 51112100-1
Hanke ese on kirjeldatud/tehniline spetsifikatsioon on toodud HD Lisas 2.
Tööde teostamise tähtaeg on kolm kuud lepingu sõlmimisest arvates.
Alternatiivsed pakkumused ei ole lubatud.
 Eduka pakkumuse esitanud pakkuja(te)ga sõlmitakse hankeleping(ud) HD Lisas 3 toodud tingimustel.
Hange on jagatud osadeks järgmiselt:
Osa 1 - Keila „Kompressori“ alajaama jaotusseadme asendustööd.
Osa 2 - Tartu alajaama nr 287 jaotusseadme asendustööd.
Pakkuja võib esitada pakkumuse kas ühele või mitmele osale.

Files

Title Size
HD Lisa 1 - Hankemenetlusel osalemise avaldus.docx 18 KB
HD Lisa 2 - Tööde tehniline kirjeldus.pdf 216 KB
HD Lisa 2.1 - Keila_Kompressori_jaotla skeem (joonis 1807EP01).pdf 22 KB
HD Lisa 2.2 - Tartu_AJ-290_jaotla skeem (joonis 1807EP02).pdf 17 KB
HD Lisa 2.3 - Elektrilevi Tehnilised Tingimused-314232.pdf 127 KB
HD Lisa 2.4 - Nouded_teostusdokumentatsioonile.xlsx 10 KB
HD Lisa 3.1 - Teenuse_osutamise_t÷÷v⌡tulepingu ⁿldtingimused.pdf 215 KB
HD Lisa 4 - Kinnituskirja vorm.docx 36 KB
HD Lisa 5 - Andmed netokäibe kohta.docx 16 KB
HD Lisa 6 - Teostatud tööde nimekiri.docx 17 KB
HD Lisa 7 - Pakkujat esindava isiku volikiri.docx 18 KB
HD Lisa 8 - teise isiku n⌡usolek.docx 24 KB
Pakkumuse kutse dokument.pdf 135 KB
HD Lisa 3 - Teenuse_osutamise_t÷÷v⌡tulepingu eritingimused.docx 22 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway