Valgusfoori lambipirnide ЖС 12-15 ost

Information

7/31/2018 4:18 PM (GMT+02:00)
8/7/2018 9:00 AM (GMT+02:00)

Buyer

Eesti Raudtee AS Eesti Raudtee AS
Anna Mihkelson Anna Mihkelson
Toompuiestee 35
15073 Tallinn
Estonia
11575838

Closing date has passed.

Short description

AS Eesti Raudtee kutsub Teid osalema pakkumisel "Valgusfoori lambipirnide ЖС 12-15 ost".

Tarnetähtaeg on mitte hiljem kui 20 päeva alates tellimuskirja kätte saamist.

1.Pakkumuste esitamine
1.1.Pakkumine esitada läbi Mercell hankekeskkonna.
2.Nõuded pakkumusele
2.1.Pakkumuse maksumus esitada Mercell hankekeskkonna maksumuse vormil.
2.2.Pakkumise hinnad esitada eurodes ilma käibemaksuta.
2.3.Hindamiskriteeriumiks on 100% hind. Edukaks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus.
2.4.Pakkumus tuleb koostada eesti, vene või inglise keeles. Kui pakkumus sisaldab dokumente, mille keel erineb pakkumuse esitamise keelest, peab pakkumus olema varustatud pakkumuse esitamise keele tõlkega.
2.5.Pakkumuse kehtivuse aeg: vähemalt 2 kuud.
3.Läbirääkimised ja eduka pakkumuse väljaselgitamine
3.1.Vajaduse korral alustab hankija pakkujatega läbirääkimisi, teatades pakkujatele läbirääkimiste aja ja läbiviimise korra.
3.2.Läbirääkimisi võib pidada pärast pakkumuste esitamist. Läbirääkimiste vajaduse määrab hankija.
3.3.Hankija jätab endale õiguse läbi rääkida hankelepingu projekti, maksumuse ja tähtaegade osas.
3.4.Läbirääkimised protokollitakse ja läbirääkimistel kokkulepitu on hankelepingu täitmisel kohustuslik.
3.5.Kui võrdse madalaima hinnaga pakkumusi on rohkem kui üks, selgitatakse edukas pakkumus liisuheitmise teel. Selleks:
3.5.1.Kutsutakse vastavad võrdsed pakkumused teinud isikud samaaegselt hankija kontorisse (korraldatakse liisuheitmise koosolek).
3.5.2.Pakkujate nimed kirjutatakse väikestele paberitele, volditakse kokku ning pannakse ühesuguse väljanägemisega läbipaistmatusesse kapslitesse.
3.5.3.Kapslid segatakse, et poleks võimalik tuvastada, kelle nimi on missuguses kapslis.
3.5.4.Hankeosakonna töötaja loosib kapslite seast välja eduka pakkuja. Liisuheitmises kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad kõik osalejad.
3.6.Kui Pakkuja, kes on kutsutud loosimisele, kokkulepitud/määratud ajal kohale ei ilmu, tõlgendatakse tema tegevust kui loobumine teise pakkuja kasuks.
3.7.Osalejad aktsepteerivad liisuheitmise tulemusi ning need ei kuulu vaidlustamisele.
4.Täiendav informatsioon
4.1.Arve maksmise tähtaeg 30 päeva jooksul pärast tööde teostamist ja arve esitamist.
4.2.Tarnekoht: AS Eesti Raudtee Tootmis- ja varustusosakond – Tehnika 16E, 10149 Tallinn.
4.3.Tellija jätab endale õiguse tagasi lükata kõik pakkumised, kui need ületavad hankes eraldatud rahalisi vahendeid. Pakkumise koostamise ja esitamisega seotud kulud jäävad pakkuja kanda.
4.4.Lisainformatsioon läbi Mercell hankekeskkonna.
Hankel osalemiseks ja hankega kaasaolevate dokumentide nägemiseks peate sisenema oma kasutajatunnustega hankekeskkonda ning vajutama hanke kohal asetsevale nupule "Tutvu hanke materjalidega". Pakkumuse esitamine Mercell hankekeskkonnas on tasuta ja laekub otse hankijale - Mercell otsustusprotsessis ei osale.
Küsimused, mis puudutavad hankekeskkonda, sh. abi ja tugi pakkumuse esitamisel, palun esitada oma Mercelli konsultandile või kontakteeruge üldtelefonil +372 683 6785 või e-post eesti@mercell.com. Hanget puudutavad täpsustavad küsimused palun esitada kirjalikult kasutades Mercell hankekeskkonna e-posti (“Suhtlus”).

Files

Title Size
Tehniline kirjeldus.pdf 354 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway