Genudbud af fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk (HØK), landkab, B9

Information

05 - Contract notice - utilities
Restricted procedure
6/8/2018 9:07 AM (GMT+02:00)
6/22/2018 12:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

Cowi a/s Cowi a/s
Johan Frederik Ehrenreich Johan Frederik Ehrenreich
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Denmark
44623528

Closing date has passed.

Short description

Helsingør Kraftvarmeværk A/S ønsker at forny det eksisterende kraftvarmeværk ved at opføre et nyt biomassefyret kraftvarmeværk, som placeres i umiddelbar nærhed af det eksisterende kraftvarmeværk på Energivej 19 i Helsingør. Arbej-derne udgør bygge- og anlægsarbejder og udbydes i delentrepriser.

Nærværende entreprise B9 omhandler landskabs- og plantearbejder på det omkringliggende terræn.

Nøgletal: Vejledende grundareal omfattet af indeværende entreprisearbejder ca.44.180m2.

Files

Name Size
Bilag 3 til entreprisekontrakt - HOK_Soc.pdf 293 KB
HOK_B10_AXX_016 BSB.pdf 1.90 MB
HOK_B10_AXX_231 - AB92_Entreprisekontrakt_anlægsarbejder.pdf 230 KB
HOK_B10_AXX_232 - Udbudsvilkår.pdf 195 KB
HOK_B10_AXX_350 PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed.pdf 367 KB
HOK_B70_AXX_001 - Dokumentfortegnelse.pdf 96 KB
HOK_B70_AXX_002 - Arbejdsbeskrivelse - befæstelser.pdf 685 KB
HOK_B70_AXX_003 - Arbejdsbeskrivelse - beplantning.pdf 710 KB
HOK_B70_AXX_004 - Tilbudsliste.pdf 22 KB
HOK_B70_AXX_004 - Tilbudsliste.xls 123 KB
HOK_B70_AXX_H1_ES_F06_001 - Illustrationsplan.pdf 16.97 MB
HOK_B70_AXX_H1_ES_F06_002 - Situationsplan.pdf 1.57 MB
HOK_B70_AXX_H1_ES_F06_003 - Kote-, belægnings- og apteringsplan.pdf 877 KB
HOK_B70_AXX_H1_ES_F06_004 - Beplantningsplan.pdf 1.87 MB
HOK_B70_AXX_H1_ES_F06_005 - Rydningsplan.pdf 380 KB
HOK_B70_AXX_H3_EX_F06_001 - Snit A-A og B-B og C-C.pdf 5.67 MB
HOK_B70_AXX_H5_EX_F06_001 - Detaljer.pdf 8.75 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway