Levering, vedligeholdelse, drift, support og videreudvikling af en social- og sundhedsfaglig løsning til Københavns Kommune

Information

02 - Contract notice
Competitive procedure with negotiation
9/12/2018 12:29 PM (GMT+02:00)
10/2/2018 1:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

Københavns Kommune, Socialforvaltningen Københavns Kommune, Socialforvaltningen
Thomas Bach Tengberg Thomas Bach Tengberg
Kontoret for Regnskab og Kontrakt
Bernstorffsgade 17, 5. sal, lokale 540

1577 København V
Denmark
64942212

Closing date has passed.

Short description

Ordregiver ønsker at anskaffe en ny digital Social- og Sundhedsfaglig Løsning. Løsningen skal understøtte arbejdsgange, der styrer opgaver for myndighed og udfører ift. udsatte og handicappede voksne, børn og unge. De daglige opgaver fordelt på tre borgercentre, Borgercenter Børn og Unge, Borgercenter Voksne og Borgercenter Handicap samt i centrale funktioner i Socialforvaltningen.


Ordregiver ønsker at anskaffe og implementere en fremtidssikret Løsning til at understøtte størstedelen af SOF's kerneopgaver. Det er derfor afgørende, at den kommende Løsning sikrer høj brugervenlighed, ledelsesinformation og sammenhængende kvalitativ sagsbehandling.


Løsningen skal sikre, at ledere og medarbejdere oplever en øget kvalitet og lettelse i deres daglige arbejde, samt at borgerne oplever, at deres møde med forvaltningen er transparent, koordineret og lovmedholdelig.

Files (click on the file name to download)

Name Size
Bilag 0 Definitioner.pdf 484 KB
Bilag 1 Tidsplan.DOCX 169 KB
Bilag 2 Samarbejdsorganisation.DOCX 194 KB
Bilag 4 Kundens IT-miljø og IT-sikkerhedsbestemmelser.docx 64 KB
Bilag 5 Kundens ydelser.docx 78 KB
Bilag 6 Prøver.docx 91 KB
Bilag 7 Leverandørens metoder og Værktøjer.docx 139 KB
Bilag 8 Ændringshåndtering.pdf 120 KB
Bilag 9 Vederlag og betalingsplan.pdf 623 KB
Bilag 10 Databehandleraftale.pdf 477 KB
Bilag 11 Løbende ydelser.DOCX 135 KB
Bilag 12 Eventuelle licensbetingelser.docx 68 KB
Bilag 13 Servicemål.docx 97 KB
Bilag 14 Arbejdsklausul.pdf 595 KB
Bilag 15 CSR.pdf 398 KB
Bilag 16 Måling af kodekvalitet.pdf 206 KB
Bilag X Tilbudsgivers forbedringsforslag.docx 73 KB
Bilag Y Brugervenlighedstest.pdf 318 KB
Bilag Y1 Test cases og spørgeskema.pdf 948 KB
Bilag Y2 Testdata.xlsx 28 KB
Kontrakt.pdf 431 KB
Underbilag 2Da Kompetencematrix.xlsx 21 KB
Underbilag 3A User Stories.pdf 1.68 MB
Underbilag 3C Leverandørens besvarelse af Kravtabel.xlsx 19 KB
Underbilag 4A Københavns Kommunes it-miljøbeskrivelse).pdf 1.08 MB
Underbilag 4B Informationssikkerhedspolitik for Københavns Kommune).pdf 397 KB
Underbilag 4C Regulativ for informationssikkerhed i Københavns Kommune).pdf 591 KB
Underbilag 8A Skabelon til ændringer.pdf 495 KB
Underbilag 10A Tavshedspligterklæring for ekstern konsulent eller vikar).pdf 307 KB
Underbilag 10B Tavshedspligterklæring for virksomhed ekstern aftalepart).pdf 309 KB
Underbilag 11B Bestemmelser om anmeldelse og godkendelse af digitale systemer i.pdf 392 KB
Underbilag 16A SIGTÜViT Evaluation Criteria Trusted Product.pdf 470 KB
Underbilag 16B SIGTÜViT Evaluation Criteria Trusted Product Maintainability Guidance for.pdf 376 KB
Underbilag 16C Confidentiality agreement).pdf 363 KB
Underbilag 16D (ISOIEC 170252005 certificate).pdf 726 KB
Appendix 3.1 Socialstrategi_2018_2022.pdf 5.00 MB
Appendix 3.2 organisationsdiagram.pdf 402 KB
Appendix 3.3 Begrebsmodellen.pdf 499 KB
Appendix 3.4 Uddannelse.pdf 475 KB
Appendix 3.5 - Ledelsesrapportering_DDOL.pdf 939 KB
Appendix 3.6 BI-PLATFORM overordnet arkitektur.pdf 318 KB
Appendix 3.6 BI-PLATFORM overordnet arkitektur.pdf 318 KB
Appendix 3.7 Kontekstdiagram.pdf 223 KB
Appendix 3.8 Informationsmateriale vedr. KK-org.pdf 863 KB
Appendix 3.9 SIEM - Snitfladebeskrivelse.pdf 218 KB
Appendix 3.10 eDoc og eksterne systemer, FESD krav 4.1.10SP3.pdf 879 KB
Appendix 3.11 Integrationsdesign.pdf 419 KB
Appendix 3.12 SAPA dialogintegration.pdf 210 KB
Appendix 3.13 Huskeseddel.pdf 161 KB
Appendix 3.14 Centrale Kontakt Register.pdf 1.12 MB
Appendix 3.15 Nemlogin.pdf 562 KB
Appendix 3.16 integration med Cura.pdf 352 KB
Appendix 3.17 NetForvaltning Sundhed.pdf 467 KB
Appendix 3.18 NemJournalisering 2.0 - Snitflader og dokumentation for dataaftagere.pdf 643 KB
Appendix 3.19 NemJournalisering 2.0 - Objektmodel.pdf 669 KB
Appendix 3.20 ADFS Integration.pdf 553 KB
Appendix 3.21 VAR - Healthcare.pdf 257 KB
Appendix 3a.1 - figur 1.pdf 314 KB
Appendix 3a.2 - Aktørdefinitioner.pdf 442 KB
Appendix 3a.3 - Underretninger om børn og unge.pdf 1.10 MB
Appendix 3a.4 - Genogram.pdf 154 KB
Appendix 3a.5 - Netværkskort.pdf 182 KB
Appendix 3a.6 - Forebyggende foranstaltninger.pdf 1.29 MB
Appendix 3a.7 - Anbringelser.pdf 1.19 MB
Appendix 3a.8 - Skabelon ungesamrådet.pdf 348 KB
Appendix 3a.9- Opholdsplan § 109-110.pdf 273 KB
Appendix 3a.10 - LS-RNR.pdf 1.33 MB
Appendix 3a.11 - Behandlingsplan.pdf 326 KB
Appendix 3a.12 - Børneskema.pdf 150 KB
Appendix 3a.13 - Pædagogisk Metodebeskrivelse.pdf 471 KB
Appendix 3a.14 - ergoterapien.pdf 356 KB
Appendix 3a.15 - neuropsykologisk test.pdf 186 KB
Appendix 3a.16 - Dokumentationscirklen.pdf 1007 KB
Appendix 3a.17 - Ansøgningsskema forhåndsgodkendelse.pdf 197 KB
Appendix 3a.18 - Baggrundsdokumentation for medicinordination.pdf 417 KB
Appendix 3a.19 - Trafiklysmodel.pdf 1.76 MB
Underbilag 9A Leverandørens tilbudte priser.XLSX 58 KB
Udbudsbetingelser (2018S 169-384899).pdf 665 KB
Bilag 3 Kravspecifikation.pdf 2.33 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00