Oppgradering/utvidelse av K-Sim Engine oppgradering til full mission simulator.

Information

15 - Voluntary ex ante transparency notice
11/29/2016

Buyer

Troms Fylkeskommune Troms Fylkeskommune
Randi Jaros Randi Jaros
Strandvegen 13
Postboks 6600

9296 TROMSØ
Norway
864870732

Short description

Fagskolen i Troms, avdeling Tromsø skolested maritime har som intensjon a oppgradere vår Engine BigView- desktop og High Voltage simulator til Engine full mission simulator. Maskinsimulator vår består i dag av kombinert maskinrom desktop simulator med BigView funksjonalitet og high voltage modul. Den eksisterende simulatoren består av 1 instruktør og 8 studentstasjoner og et eget rom med BigView og høgspentmodul som samspiller med desktopsimulatoren. Vi vil oppgradere den eksisterende BigView simulator og High voltage simulator til K-sim Engine full mission simulator

Detaljene i leveransen skal være følgende:

K-Sim Engine Full Mission Simulator System:

  • Full Mission Engine Room Simulator including Instructor Station

  • Engine Room Simulator Model Software

  • Packing and Shipment

  • Installation

  • Training

Note: Customers Existing BigView System will be reused and connected to the offered Full Mission Simulator

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway