Netto ringvirkninger ved bygging av veistrekninger

Information

Open procedure
11/21/2016

Buyer

Nye Veier Nye Veier
Camilla Nilsen Camilla Nilsen
Tangen 76
4608 Kristiansand
Norway
915488099

Assignment text

Formålet er: Skaffe bedre kunnskapsgrunnlag for beslutninger. Leveransen skal

benyttes i arbeidet med neste prioritering av utbyggingsrekkefølge for

veistrekningene som inngår i Nye Veiers portefølje.

Nye Veier AS skal prioritere strekningene i selskapets samlede

utbyggingsportefølje med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet foran de med

lav/negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Vi benytter samfunnsøkonomiske

analysemetoder der både prissatte og ikke-prissatte virkninger inngår i

lønnsomhetsbegrepet. Vi gjennomfører en tradisjonell nytte-kostnadsanalyse for

alle veistrekningene. COWI er engasjert for å beregne nytteverdiene ved bruk av

EFFEKT-modellen. For noen veistrekninger ønsker vi å gjennomføre en egen

tilleggsanalyse av eventuelle netto ringvirkninger.Kontraktstildeling
Tittel: Netto ringvirkninger ved bygging av veistrekninger
Dato for kontraktstildeling: 18-08-2016
Antall mottatte tilbud: 4
Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten:
Vista Analyse AS968236342, Meltzersgate 4, 0257 Oslo, NO.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway