KK Murer håndverkertjenester

Information

02 - Contract Notice
Open procedure
11/23/2016
1/12/2017
1/5/2017
1/12/2017

Buyer

Kristiansand kommune Kristiansand kommune
Reidar Opsahl Trond Arild Johansen
Rådhusgata 18, 4611 Kristiansand
Postboks 417 Lund

4604 KRISTIANSAND S
Norway
963296746

Closing date has passed.

Short description

Kristiansand kommune ber om tilbud på levering av håndverkertjenester og materiell til utførelse av service og vedlikehold av oppdragsgivers bygningsmasse. Denne anskaffelsen gjelder Murer med leveranser av tjenester og materiell. 
Dette er 2.gangs utlysning av konkurransen. Første konkurransegjennomføring ble avlyst på grunnlag av manglende konkurranse. 
Avtalen skal gjelde for 1 år, med opsjon på forlengelse i 1+1+1 år - eller totalt 4 år dersom opsjonene for prolongering av avtalen benyttes. 

Oppdragsgiver har intensjon om å inngå avtale med inntil tre leverandører i prioritert rekkefølge, forutsatt at det foreligger et tilstrekkelig antall egnede tilbud.
Mindre oppdrag skal bestilles fortløpende under rammeavtalens poster. Større oppdrag skal avropes ved minikonkurranse. 
For en nærmere beskrivelse av avropsmekanismene og fordeling av oppdrag, se pkt. 2.11 i konkurransegrunnlaget.

Kontrakten inneholder krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner jf. lov om offentlige anskaffelser §7 jf. forskrift om lønns- og avtalevilkår i offentlige kontrakter, samt krav til bruk av lærlinger. 

Vennligst se konkurransegrunnlaget m/vedlegg for mer informasjon. 

Files

Title Size
v1.0 - Standard avtalevilkår - tjenestekjøp over EØS-terskelverdi.pdf 660 KB
v2.0 - Egenerklæring Miljøledelse Maler.docx 33 KB
v2.1 - Miljøfyrtårn krav alle bransjer.pdf 144 KB
v2.2 - Miljøfyrtårn krav Murer.pdf 116 KB
v3.0 -Avviksskjema.doc 62 KB
v5.0 - Avtaledokument.doc 1013 KB
v6.0 - Avtale om elektronisk samhandling (samhandingsavtalen).docx 83 KB
v4.0 - Prisskjema Murer.docx 37 KB

Dynamic documents

Name
Konkurransegrunnlag Murer

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway