Rammeavtale for Miljøtekniske grunnundersøkelser samt risikovurderinger og tiltaksplaner

Information

02 - Contract Notice
Restricted procedure
11/22/2016
12/19/2016

Buyer

Forsvarsbygg Anskaffelser Forsvarsbygg Anskaffelser
Oddgeir Ekerhovd Oddgeir Ekerhovd
6. divisjonsgate 12
9406 HARSTAD
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Formålet med rammeavtalen er Forsvarsbyggs ønske om undersøkelser og kartlegging som gir tilstrekkelig informasjon om aktuelle forurensninger, slik at lokalitetene kan håndteres på en miljømessig og samfunnsøkonomisk forsvarlig måte. Det vil således være fokus på at oppdragene løses basert på gjeldende relevant regel- og lovverk, herunder særlig forurensningsloven, forurensningsforskriften og andre relevante forskrifter, samt annet offentlig veiledermaterial (opplistingen er ikke uttømmende).  

 

Hovedsakelig vil avtalen bli brukt av Forsvarsbygg, som skal ivareta miljøhensyn ved pålegg for ulike lokaliteter som utstedes fra forurensningsmyndighet eller egeninitiert sanering som følge av endring i arealbruk. Arbeidsoppgavene knyttet til avtalen vil i hovedsak være:

·         kartlegging, miljøtekniske grunnundersøkelser

·         risikovurdering

·         utarbeide tiltaks-, beredskaps og overvåkningsplaner

·         fagansvarlig ved miljøsanering – kontroll under gjennomføring av sanering

·         sluttkontroll/etterkontroll

 

Det er antatt at miljøsanering av skytefelt vil utgjøre hoveddelen av oppdragene.

 

Forsvarsbygg ser for seg en parallell rammeavtale med tre leverandører. Rammeavtalen vil ha en varighet på 2(to) kalenderår etter undertegnelse av avtale, med mulighet for forlengelse i inntil 1(ett) år + 1(ett) år.

 

I konkurransegrunnlaget vil det bli stilt krav til at konsulentene må oppfylle krav til høyere utdannelse og flere års relevant erfaring.

Files

Title Size
Kvalifikasjonsgrunnlag - Miljøtekniske grunnundersøkelser.docx 68 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway