Kilemoen vannbehandlingsanlegg - E41 Elektroteknisk anlegg

Information

03 - Contract Award Notice
Not applicable
11/17/2016

Buyer

Ringerike Kommune Ringerike Kommune
Svein Morten Lillevik Westgård Svein Morten Lillevik Westgård
Osloveien 1 Rådhuset
3511 HØNEFOSS
Norway
940100925

Short description

Ringerike kommune har gjennomført konkurranse for arbeider i forbindelse med prosjektet Kilemoen vannbehandlingsanlegg.

Hønefoss har sin vannforsyning fra grunnvannsbrønner ved Begna, via Kilemoen der det i dag er et høydebasseng med utstyr for lufting og evt. klordosering til drikkevannet. På grunn av økende innhold av mangan skal anlegget på Kilemoen utvides med nytt prosessanlegg for å fjerne mangan fra råvannet. Som del av prosessanlegget skal det installeres et nytt UV-anlegg, og det skal bygges et nytt rentvannsbasseng i tillegg til det eksisterende. Prosjektet utføres ved 6 sidestilte entrepriser. Denne konkurransen omfatter E41 Elektroteknisk anlegg. Som alminnelige kontraktsbestemmelser benyttes NS8405 med noen endringer.

Anskaffelsen omfatter bl.a.:
· Hovedtavle med inntak og fordelinger.
· Aggregat for reserve strømforsyning, 250kW.
· Generell el-installasjon i bygg, med belysning, stikk etc.
· Installatørarbeid for VVS, til alt utstyr i VVS-rom.
· El-anlegg i eksisterende bygning er 230V. Det nye anlegget vil få egen 400V trafo. Eksisterende anlegg skal bygges om til 400V med egen utgang fra ny hovedtavle.
· Brannalarmanlegg

Kontrakten er tildelt Askel Installasjon AS.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway