Protection & Indemnity forsikring for Dr. Fridtjof Nansen

Information

Open procedure
11/10/2016
12/22/2016

Buyer

Havforskningsinstituttet Havforskningsinstituttet
Dan Inge Mjelde Dan Inge Mjelde
Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen
Norway
971349077

Closing date has passed.

Short description

Denne anskaffelsen omhandler tegning av Protection & Indemnity (heretter P&I) forsikring for forskningsfartøyet «Dr. Fridtjof Nansen», som nærmere angitt i konkurransegrunnlaget.

Av Reglement for økonomistyring i staten – Bestemmelser om økonomistyring i staten, fastsatt 12. desember 2003, § 20 følger det at;

”Staten står som selvassurandør, dersom ikke annet er bestemt av Finansdepartementet.”

På bakgrunn av fartsområdet for ny ”Dr. Fridtjof Nansen”, som hovedsakelig vil operere i utviklingsland i farvann utenfor Afrika og Asia, har Havforskningsinstituttet bedt Finansdepartementet om tillatelse til å tegne en Protection & Indemnity forsikring for det nye forskningsfartøyet «Dr. Fridtjof Nansen». Slik tillatelse er gitt i brev fra Finansdepartementet, datert 13.05.2016.

Files

Title Size
Konkurransegrunnlag P&I forsikring 08.11.2016.docx 91 KB
Vedlegg 1 - Referanseskjema.doc 35 KB
Vedlegg 2 - Forpliktelseserkl%C3%A6ring.rtf 114 KB
Vedlegg 3 - Standardkontrakt for tjenestekj%C3%B8p med bilag 08.11.2016.doc 278 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway