Elektroniske låser med integrasjon mot Gerica

Information

15 - Voluntary ex ante transparency notice
11/23/2016

Buyer

Drammen Kommune Drammen Kommune
Kirsten Nordhøy Kirsten Nordhøy
Engene 1
3008 DRAMMEN
Norway
939214895

Short description

Drammen kommune og Svelvik kommune har i dag avtale med Tieto AS for levering av pasientjournalsystemet Gerica. Kommunene har til intensjon å inngå kontrakt med Tieto Velferd AS for levering av 2000-2500 stk elektroniske låser av merket Phoniro med integrasjon mot kommunenes pasientjournalsystem (Gerica) og mobile systemer (Lifecare Mobil Pleie). I dag har kommunene nøkkelboksordning som skal fases ut første halvår 2017 da tilgangen på reservedeler er vanskelig.  

Oppdragsgiverne er kun kjent med at en leverandør, Tieto Velferd AS, kan levere e-lås som er integrert mot pasientjournalsystemet Gerica og Lifecare Mobil Pleie. Kontrakten inngås den 9. desember 2016. Levering skal skje i midten av desember 2016.

Dersom det er andre leverandører som kan levere tilsvarende løsning bes de ta kontakt med Drammen kommune ved innkjøpsavdelingen (innkjop@drmk.no">innkjop@drmk.no). Eventuelle leverandører må vise til leveranser til kommuner av tilsvarende størrelse som Drammen, der e-låsen og integrasjonen mot Gerica er velfungerende og har vært i drift minimum ett år.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway