Rivning deler av Tønsberg Godshus

Information

11/3/2016
11/18/2016

Buyer

Rom Eiendom AS Rom Eiendom AS
BaneNOR Innkjøp MPO Rom Eiendom AS
Schweigaardsgate 23
Postboks 1800 Sentrum

0048 OSLO
Norway
980374505

Closing date has passed.

Short description

Deler av Tønsberg Godshus skal rives

Rivningen av del skal jevnes og fylles igjen, evt asfalteres. Avtales på felles befaring.

El arbeider og rør i forbindelse med rivninger blir utført i en annen konkurranse.

Rivesøknaden er innvilget og godkjent, men sluttsøknad må sendes av utførende før oppstart.
Se vedlagte bilder av bygg som skal rives.

Det vil bli holdt felles befaring 10.november klokken 10.00 på stedet.

Merk:Tilbudsfristen er satt til 18.november klokken 12.00.

Kvalifikasjonskrav som også skal legges ved tilbudet er:
Skatteattest for skatt og mva
HMS erklæring
Egenerklæring(Ligger vedlagt konkurransen)

 

Elektroniske vedlegg til denne konkurransen:
Konkurransegrunnlag
Egenerklæring (skal fylles ut, scannes og legges med)
Innkjøpsvilkår
Avtale
Etiske retningslinjer

 

Alle tilbud skal gå igjennom www.mercell.no

Spørsmål ang Mercell og tilbudsinnlevering, vennligst kontakt Mercell Support på tlf. 21 01 88 60 eller support@mercell.com

Dersom dere har spørsmål vedrørende dette anbudet, kan disse stilles i kommunikasjonsmodulen i Mercell.


Om Rom Eiendom

Rom Eiendom AS er et av Norges største eiendomsselskap hvor kjernevirksomheten er eiendomsutvikling, kollektivknutepunktsutvikling, samt eie, forvalte, drifte og vedlikeholde eiendom. Rom Eiendom har som mål å skape bedre byrom der mennesker møtes, og har en eiendomsportefølje som består av ca 1000 bygg med en bygningsmasse på over 730.000 kvm. Rom forvalter over 3000 leiekontrakter, og har en utviklingsportefølje med et potensiale på ca to millioner kvm. Rom er et heleid datterselskap av NSB AS. For mer informasjon om selskapet, se www.romeiendom.no

Merk: Rom Eiendom benytter ISS Facility Services AS som leverandør av Facility Management tjenester. Dette innebærer at ISS gjennomfører hele konkurransen på vegne av Rom Eiendom AS.

 

Files

Title Size
IMG_2240.JPG 2.84 MB
Skjermbilde.PNG 1.89 MB
Avtale dokument forside.docx 20 KB
Innkjøpsordre Tjenester -- ROM.XLS 72 KB
Vedlegg 1 Konkurransegrunnlag v.2.pdf 211 KB
Vedlegg 2 Egenerklæring Rom Eiendom over 100'.pdf 185 KB
Vedlegg 4 Etiske retningslinjer for NSB-konsernet.pdf 110 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway