2016/1929 Anskaffelse av internett infrastruktur

Information

02 - Contract Notice
Open procedure
1/27/2017
1/5/2017
1/5/2017

Buyer

Stortingets Administrasjon Stortingets Administrasjon
Snorre Hagen Snorre Hagen
971524960

Closing date has passed.

Short description

Anskaffelsen har til hensikt å inngå avtale med en, alternativt to, leverandører som for seg selv, eller samlet kan tilby Stortinget internettlinje via fiber. Stortinget ønsker å være knyttet til internettet via to separate fiberlinjer. Med separate mener vi to linjer som går i ulike kabelgater og som ender opp i to ulike rutere som henter strømmen sin fra to forskjellige transformatorer. På den måten sikres Stortingets internettforbindelse selv om en av linjene skulle gå ned. Stortinget er i dag knyttet til internett via to «peering partners». Eksternt DNS for domenet «stortinget.no» administreres av en av avtalepartnerne. Slik ser vi også for oss at vi skal ha det i fremtiden også. Avtalene som sikrer Stortinget tilknytning til internett vil ha ulike oppstartdato, hhv. ca. medio februar 2017 og primo april 2018. 

I tillegg til to fiberlinjer inn i Stortinget ønsker vi også at anskaffelsen skal omfatte «sort fiber» mellom stortingsbygningen og Stortingsgaten 6. For nærmere informasjon om tekniske krav, oppstartdato mm.  henvises det til konkurransegrunnlagets kravspesifikasjon.  

Files

Title Size
Del I_Mal tilbudsbrev.docx 49 KB
Del I_Egenerklæring om vandel.docx 51 KB
Del I_Egenerklæring taushetsplikt.docx 35 KB
Del I_Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår.docx 36 KB
Del I_Forpliktelseserklæring.docx 35 KB
Del I_Tilbyders forbehold og avvik.docx 32 KB
Del II Avtale SSA-K.docx 118 KB
Del II Bilag 1 Kravspesifikasjonen.docx 67 KB
Del II Bilag 2 Tilbyders løsningsbeskrivelse.docx 55 KB
Del II Bilag 3-10.docx 55 KB
Vedlegg X til Bilag 7_Pris og prisbestemmelser.xlsx 26 KB
Del II Bilag 1 Kravspesifikasjonen.docx 67 KB
Del II Bilag 2 Tilbyders løsningsbeskrivelse.docx 55 KB

Dynamic documents

Name
DM 03 - Konkurransegrunnlag - Åpen anbudskonkurranse - FOA Del III

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway