2016/1847 Anskaffelse av visualiseringverktøy for KPI-tall

Information

02 - Voluntary contract notice
11/24/2016
11/24/2016
11/24/2016

Buyer

Stortingets Administrasjon Stortingets Administrasjon
Snorre Hagen Snorre Hagen
971524960

Closing date has passed.

Short description

Stortingets administrasjon ønsker for sin IKT-brukerstøttetjeneste å visualisere måloppnåelse på utvalgte Key Performance Indictators, KPI-er. For å visualisere måloppnåelsen skal Stortingets administrasjon gå til anskaffelse av et system som kan hente data fra underliggende systemer og presentere disse på en oversiktlig, forståelig, engasjerende og motiverende måte. De underliggende systemene er fortrinnsvis Trio og BMC Footprints.

Files

Title Size
Dok 06_Tilbyders forbehold og avvik.docx 31 KB
Dok 05_Forpliktelseserklæring.docx 35 KB
Dok 04_Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår.docx 39 KB
Dok 03_Egenerklæring taushetsplikt.docx 38 KB
Dok 02_Egenerklæring om vandel.docx 51 KB
Dok 01_Tilbudsbrev.docx 49 KB
Del 2 Bilag 6_Endringer etter avtaleinngåelsen.docx 33 KB
Del 2 Bilag 5_Endringer avtaleteksten.docx 34 KB
Del 2 Bilag 3_Leverandørens generelle kontraktsbetingelser.docx 37 KB
Del 2 Bilag 2_Leverandørens besvarelse.docx 78 KB
Del 2 Bilag 1_Spesifikasjon av ytelsen.docx 78 KB
Avtaleutkast.docx 134 KB
Del 2 Bilag 4_Pris og prisbestemmelser.docx 43 KB

Dynamic documents

Name
DM 01 - Tilbudsinvitasjon - FOA Del I

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway