Markedskonferanse for leverandører av psp og innløser-tjenester

Information

01 - Prior Information Notice
11/8/2016

Buyer

Direktoratet for økonomistyring (DFØ Direktoratet for økonomistyring (DFØ
Geir-Kristian Slydahl Nancy Johannessen
986252932

Short description

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) planlegger å inngå fellesavtaler om henholdsvis virtuelle betalingsterminaler levert av PSP samt innløsertjenester, på vegne av statlige virksomheter. Avtalene vil være frivillig for de statlige virksomhetene. Som en del av planleggingen av anskaffelsen ønsker DFØ å ha en dialog med markedet i form av en-til-en møter med leverandører av disse tjenestene.

DFØ ønsker derfor å invitere til dialogmøter med  leverandører av virtuelle betalingsterminaler og innløsertjenester. Hvert møte vil vare ca. en time og vil avholdes i DFØ sine lokaler, Karl Johans gate 37 B (inng. i Paléet kjøpesenter)  16. - 18. november.

Påmelding skjer ved å melde sin interesse gjennom Mercell sin kommunikasjonsmodul innen utgangen av 14. november. 

Agenda og tidspunkt vil bli sendt ut 15. november gjennom kommunikasjonsmodulen.

Ved stor pågang av interessenter vil leverandører som ansees ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere oppdraget bli prioritert.

Files

Title Size
Kravspesifikasjon kortinnløser v innbydelse.docx 30 KB
Kravspesifikasjon PSP v innbydelse.docx 40 KB
Markedsundersøkelse_kortinnløser_0.1.pptx 83 KB
Markedsundersøkelse_PSP_0.1.pptx 83 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

04 72 10 18 80 0
Mercell Holding AS | Karihaugveien 89, 1086 OSLO, Norway