Lyngbøveien, trafikksikringstiltak

Information

Open procedure
2/17/2015 11:14 PM (GMT+01:00)
3/25/2015 12:00 PM (GMT+01:00)

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Elin Horntvedt Gullbrå Elin Horntvedt Gullbrå
Postboks 7700
5020 Bergen
Norway
964 338 531

Closing date has passed.

Short description

Anskaffelsen gjelder konsulentbistand i forbindelse med prosjektering av reguleringsplan og trafikksikringstiltak langs Lyngbøveien, mellom avkjørsel til Nipedalen og eksisterende busslomme i Lyngbøveien ved Nygårdslien skole.

Strekningen er ca. 670 m lang.

Files (click on the file name to download)

Name Size
EØS 003-2015 Lyngbøveien trafikksikringstiltak konkurransegrunnlaget del I.pdf 294 KB
Bilag 10 - Reg.plan 9500000.pdf 8.34 MB
Vedlegg 4 ressursbruk.pdf 42 KB
Vedlegg 5 Mal forpliktelseserklæring.pdf 54 KB
Vedlegg 1 - Tilbudsforside.pdf 84 KB
Vedlegg 2 - Tilbudserklæring.pdf 39 KB
Vedlegg 3 Mal egenerklæring HMS.pdf 36 KB
Bilag 6 - Lyngbøveien sør VA kartutsnitt.pdf 168 KB
EØS 003-2015 Lyngbøveien trafikksikringstiltak konkurransegrunnlaget del II.pdf 235 KB
Bilag 9 - Reg.plan 40270000.pdf 610 KB
Bilag 2 - Mulighetsstudie Lyngbøveien.pdf 3.60 MB
Bilag 7 - Lyngbøveien midtre del VA kartutsnitt.pdf 200 KB
Bilag 8 - Lyngbøveien nord VA kartutsnitt.pdf 226 KB
Bilag 4 - Lyngbøveien syd kartutsnitt A3.pdf 402 KB
Bilag 5 - Lyngbøveien nord kartutsnitt A3.pdf 394 KB
Bilag 3 - Hovedfremdriftsplan.pdf 65 KB
Bilag 1 - Kartutsnitt med oversikt over deloppdrag.pdf 57 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00