Urologiske tjenester for Helse Vest RHF

Information

Contract notice
eForm 20 Contract notice — light regime
Open procedure
6/10/2024 11:55 AM (GMT+02:00)
6/24/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
6/17/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Marius Simensen Engebretsen Marius Simensen Engebretsen
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Etter spesialisthelsetjenesteloven §2-1 a skal Helse Vest RHF sørge for at pasienter hjemmehørende i helseregion vest tilbys spesialisthelsetjenester.

Disse tjenestene ytes dels gjennom egne helseforetak og dels gjennom avtaler med private leverandører av spesialisthelsetjenester.

Helse Vest RHF ønsker å inngå avtale om leveranse av urologiske tjenester fra en privat leverandør.

Helse Vest RHF foretar denne anskaffelsen primært for å avlaste Helse Stavanger HF og redusere opparbeidede ventetider i helseforetaket.

Tjenesten skal derfor utføres i Helse Stavangers opptaksområde, og tilbud med annet leveringssted vil bli avvist.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00