R01650 - Rammeavtale for maskinentreprenørtjenester Region Vest – Distrikt Nordland – Vefsn kommune

Information

eForm N16CN Norwegian national Contract or concession notice
Open national
7/1/2024 12:31 PM (GMT+02:00)
7/5/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
6/28/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
7/4/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Mads Joakimsen Mads Joakimsen
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Rammeavtalen omfatter maskinentreprenørtjenester slik som nevnt i hovedkapitlene fra NS 3420. Ingen av fagarbeidertypene som er nevnt i prisskjema er underleverandører i påslagsberettiget forstand.

Hovedområdet for kontrakten er Region Vest, distrikt Norland:

  • Hovedområdet for kontrakten er – Vefsn kommune.

Det vil bli aktuelt med oppdrag også utenfor ovennevnte områder i Nordland fylke, men i naturlig tilknytning til hovedlokasjon Vefsn kommune. Regulering av reisetid, reisekostnader, diett og overnatting til lokasjoner utover hovedområdet følger av pkt. 7.3. og 7.4.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00