R01643 - Prekvalifisering - Rammeavtale på prosjekteringsgruppe for prosjekter i Ramsund, Trondenes, Sortland og Haakonsvern

Information

eForm 18 Contract notice — standard regime
Negotiated procedure
5/24/2024 12:03 PM (GMT+02:00)
6/21/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
6/20/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Mads Joakimsen Mads Joakimsen
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Rammeavtalen skal bidra til å dekke oppdragsgivers behov for rådgivning og prosjektering ved gjennomføring av flere prosjekter for følgende lokasjoner:

- Hovedlokasjon: Ramsund, i Tjeldsund kommune.
- Det vil også bli aktuelt med oppdrag i forbindelse med prosjekter på Trondenes i Harstad kommune, i Sortland kommune, samt Haakonsvern i Bergen kommune.

Det skal tilbys en komplett prosjekteringsgruppe som skal dekke Forsvarsbyggs samlede behov for bistand ved gjennomføring av prosjektene.

Prosjektene som skal gjennomføres omfatter rehabilitering og nybygg av kaier med tilhørende infrastruktur, oppføring og rehabilitering av bygg innen ulike kategorier, etablering av vei og infrastruktur, tomteopparbeidelse og massehåndtering mm.

Planlagte prosjekter vil innbefatte både utførelsesentrepriser samt totalentrepriser, og hovedarbeidene under kontrakten vil være detaljprosjektering, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og arbeidsgrunnlag, bistand ved oppfølging i byggetid, bistand ved ferdigstillelse av FDVU-dokumentasjon. I tillegg vil det være aktuelt med øvrige rådgivningstjenester og utredninger knyttet til prosjekter i samme område.  
Det skal leveres en komplett prosjekteringsgruppe med ressurser innenfor alle nødvendige fag.

Det er antatt at følgende vil være de største fagområdene:
 
RIB (Rådgivende ingeniør Bygg) – Spesielt fokus på kaier og tilhørende betongkonstruksjoner
RIVA (Rådgivende vann, avløp og overvann)
RIV (Rådgivende ingeniør VVS)
RIE (Rådgivende ingeniør Elektro)
ARK (Rådgivende arkitekt)
PGK (Prosjekteringsgruppekoordinator)

I tillegg anses følgende som relevante fagområder, og vil inngå i leveransene (listen er ikke uttømmende):

RIAKU (Rådgivende akustikk)
RIBr (Brannrådgiver)
RIG (Rådgivende ingeniør Geoteknikk), herunder RIGm og RIGberg
LARK (Landskapsarkitekt)
IARK (Interiørarkitekt)
RIBfy (Rådgivende bygningsfysikk)
RIM (Rådgivende ytre miljø)
ITB ansvarlig (Ansvarlig for integrerte tekniske bygningsinstallasjoner)
BIM koordinator
RIVEG (Rådgivende ingeniør Veg)

Leverandør skal levere ressurser for alle disse fagområdene.

Forsvarsbygg vil også til enhver tid kunne ha rammeavtaler som helt eller delvis overlapper med denne avtalen. Hovedbruker av denne avtalen er Prosjekt og Utvikling (PoU). Øvrige avdelinger i Forsvarsbygg kan også bruke avtalen etter avtale med avtaleeier.

Omfang og varighet
Estimert omfang av leveransen inkludert opsjoner er 450 mill. NOK. Det er knyttet usikkerhet til estimatet, da antallet planlagte prosjekter i området kan endre seg. Arbeid i kontrakten vil honoreres etter medgått tid.
Antatt varighet av arbeidet vil være fra 2024 til 2032, forutsatt gjennomføring av prosjekter som antatt. Det er antatt at hovedmengden av detaljprosjektering vil pågå i perioden 2024 – 2028.

Sikkerhet og fysisk organisering
Leveransen vil omfatte utarbeidelse av sikkerhetsgradert informasjon opp til og med nivå KONFIDENSIELT/NATO CONFIDENTIAL og informasjon skal utarbeides i leverandørs eget godkjente informasjonssystem og i leverandørs egne godkjente lokaler.
Det skal inngås nødvendig sikkerhetsavtaler med leverandør for gjennomføring av oppdraget.
Samtlige ressurser som inngår i prosjekteringsgruppen skal kunne sikkerhetsklareres og autoriseres til opp til nivå HEMMELIG/NATO SECRET.

Fysisk samhandling, møter, informasjonsutveksling etc. med Forsvarsbygg skal gjennomføres fysisk ved Forsvarsbyggs lokaler på Haakonsvern, Bergen. Reisekostnader/reisetid, kost og diett dekkes ikke i forbindelse med oppmøte på Haakonsvern, Bergen. Medgått tid dekkes iht. timespriser oppgitt av leverandøren/-e i forbindelse med tilbudsinnbydelsen.

Det må påregnes noe reise til øvrige lokasjoner i forbindelse med utførelsen av oppdragene, henholdsvis Ramsund i Tjeldsund kommune, Sortland kommune og Trondenes i Harstad kommune. Reisekostnader, diett og kost, samt reisetid dekkes til disse lokasjoner iht. statens regulativ.

Prosjektene og forventet leveranse fra prosjekteringsgruppen vil bli nærmere beskrevet i konkurransegrunnlaget del III ved tilbudsinnbydelse, samt ved en detaljert prosjektgjennomgang for kvalifiserte tilbydere etter prekvalifiseringen.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk eller militært hold.

Files (click "Show interest" to get access)

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00