Helsetjenester - laboratorietjenester innen patologi for Helse Vest

Information

Contract notice
eForm 20 Contract notice — light regime
5/28/2024 9:13 AM (GMT+02:00)
6/26/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
6/14/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Ann Helen Foss Ann Helen Foss
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Helse Vest RHF har i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a ansvar for å tilby spesialisthelsetjenester til befolkningen i Helseregion Vest. Disse tjenestene ytes dels gjennom egne helseforetak og dels gjennom avtaler med private leverandører av spesialisthelsetjenester.

Helse Vest RHF ønsker å inngå rammeavtale for medisinske laboratorietjenester innen patologi med privat leverandør for å bedre befolkningens tilgang til disse tjenestene i regionen.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00