Indledende tilbudsfase

Information

10/19/2022 11:38 PM (GMT+02:00)
3/6/2023 10:00 AM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

Københavns Kommune Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen
Mikala Berg Dueholm Ulrik Forsbøl
Borups Allé 177
2400 København NV
Denmark
64942212

Short description

Københavns Kommune ønsker at udbyde en aftale omfattende finansiering, projektering, anlæggelse, vedligeholdelse og drift over en 30-årig periode af kloakanlæg i 13 kolonihaveforeninger (OPP-aftalen). OPP-aftalen indeholder tillige en option, der giver OPPleverandøren
ret til at sælge og Københavns Kommune ret til at købe anlæggene efter driftsperiodens udløb. Derudover forventes det, at udbuddet også vil omfatte en option på etablering af brugsvand, hvor de enkelte kolonihaveforeninger vil være kontraktpart. OPP-leverandøren (som indgår og forpligtes af OPP-aftalen) kan være et til lejligheden stiftet selskab (SPV), der baseret på leverancer fra den vindende tilbudsgiver, bestående af f.eks. en financier og en entreprenør, vil opfylde OPP-aftalen. Kontrakten er foreløbigt estimeret til at have en værdi på omkring kr. 500 mio. omfattende alle ydelser og optioner i kontraktperioden.

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: Offentlig-privat partnerskab vedrørende kloakering af kolonihaver

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00