Prosjektledelse med underliggende rådgiverteam for gjennomføring av samspillsentreprise – Nye Åsnes barneskole til Åsnes kommune

Information

02 - Contract notice
Open procedure
6/29/2022 7:22 PM (GMT+02:00)
8/16/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
8/9/2022 12:00 AM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Åsnes kommune Åsnes kommune
Nils Lindeberg Nils Lindeberg
Rådhusgata 1
2270 FLISA
Norway
964948232

Closing date has passed.

Short description

Oppdragsgiver, Åsnes kommune, ønsker tilbud på prosjektledelse i forbindelse med byggingen av Nye Åsnes barneskole. Oppdraget består overordnet i å levere kapasitet og kompetanse på byggherrerådgivertjenester etter oppdragsgivers behov.

Det er så langt gjennomført en mulighetsstudie benevnt «Skisseprosjekt til politisk behandling» som er vedtatt videreført av Kommunestyret. Skisseprosjekt gir tydelige føringer på de mer overordnede krav som skal stilles til entreprenørmarkedet. Dette er nå ytterligere konkretisert og konkurransegrunnlaget til entreprenørmarkedet er utarbeidet og er lagt ut i Mercell

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00