AMO Fengsel Oslo

Information

102 - Voluntary contract notice to Doffin
6/17/2022 11:20 AM (GMT+02:00)
6/10/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
6/10/2022 12:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN
Ola Alme Ola Alme
Postboks 354
Besøks- og leveringsadresse for Arbeids- og velferdsdirektoratet: Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo.

8601 Mo i Rana
Norway
889640782

Tender is cancelled

Short description

Arbeidsmarkedsopplæring: AMO Fengsel Oslo
Arbeidsmarkedskurs: Rammeavtale for kurs i "AMO fengsel” bestående av kurspakke for innsatte i fengsel i perioden ca. 01.07.2022 - 30.06.2024, med mulighet for forlengelse inntil 30.06.2026. Leverandør skal arrangere kurs for innsatte i fengsel eller fremskaffe underleverandører som kan gjennomføre slike kurs. Målgruppen for kursene er personer under soning eller som sitter i varetekt i fengslene i Oslo. Noen av kursene skal også kunne benyttes av fengsler i Øst- og Vest-Viken. Kursene skal være kvalifiserende og gi innsatte bedre forutsetninger for å komme i ordinært arbeid etter soning. Deltagerne vil primært være i sluttfasen av soning/varetekt/frigang og nærme seg tidspunkt for løslatelse, evt. overføring til frigang. Kursene skal fungere som arenaer for mestring, personlig vekst og utvikling. Fengslene stiller lokaler til disposisjon for gjennomføringen av kurset. Alternativt vil kursene gjennomføres ved frigangsinstitusjon som stiller lokaler til disposisjon.
Kursene i rammeavtalen vil være følgende:
•Truckfører
•Lift
•Barista
•Renhold
Se konkurransegrunnlaget for ytterligere opplysninger.

Files (click "Show interest" to get access)

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00