Rammeavtale R01229 Byggeledelse til vedlikeholdsfasiliteter med kaianlegg nye ubåter

Information

17 - Contract notice for contracts in the field of defence and security
Negotiated procedure
5/18/2022 10:51 AM (GMT+02:00)
6/21/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
6/10/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Arild Richard Johansen Arild Richard Johansen
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Forsvarsbygg har behov for støtte til ulike oppgaver innenfor byggeledelse i prosjektporteføljen EBA til nye ubåter.  

Avtalen gjelder for oppdrag tilhørende EBA til nye ubåter på Haakonsvern, Bergen. Inndelingen av delprosjekt er som følger:
 • Kai, inklusive bergrom
 • Vedlikeholds- og administrasjonsbygg
 • Innredning (verkstedsmateriell, lager, kontor/møbel, IKT)
 • Øvrige tiltak på Haakonsvern
Kai- og vedlikeholdsfasilitetene, inklusive innredning, skal være ferdigstilt 4. kvartal 2028. For «Øvrige tiltak på Haakonsvern» gjenstår endelig avklaring om ferdigstillelse. Gjennomføringsoppdrag kan bli justert, da tiltakene er bevilgningsstyrt ift. årlig tildeling av midler. For noen utvalgte tjenestekategorier skal leverandørene som en del av rammeavtalekonkurransen tilby konkrete navngitte personer som skal utføre oppdrag under rammeavtalen. For disse kategoriene vil Forsvarsbygg vektlegge både timepriser og kvalitet/kompetanse hos tilbudt personell.

Rammeavtalen omfatter både byggeledelse og ITB-ansvarlig. Byggeledelse skal dekke alle nødvendige fag, eksempelvis
 • Hovedbyggeledelse med koordineringsansvar
 • Anleggsteknikk, som for eksempel:
  • Peling
  • Sprengning
  • Undervannsarbeider
  • Betongkonstruksjoner
 • Tekniske fag, som for eksempel:
  • VVS
  • Elektro
  • Automasjon
  • Elektronisk sikring
 • ITB-ansvar
 • Byggetekniske fag, som for eksempel
  • Betong og prefab
  • Stålkonstruksjoner
  • Tømmerarbeid
  • Lås og beslag
 • Grunnarbeid, fundamentering og infrastruktur
 • SHA

Det vil være behov for kompetanse i oppfølging av både NS3420 og prosesskode.

Files (click "Show interest" to get access)

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00