Rekrutteringsbistand IT-Fagstillinger

Information

02 - Contract notice
Restricted procedure
12/19/2021 7:53 AM (GMT+01:00)
12/19/2031 12:00 PM (GMT+01:00)
No

Buyer

INNOVASJON NORGE INNOVASJON NORGE
Rune Vangen Sverre Johansen
Akersgata 13
Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo

0158 OSLO
Norway
986399445

Short description

Innovasjon Norge har behov for bistand i rekrutteringsprosesser relatert til fagstillinger innen IT og roller tilknyttet utviklingsteam. Som regel gjennomfører Innovasjon Norge rekrutteringsprosessene uten bistand, men den siste tids markedsutvikling innen området har resultert i et større behov for bistand enn tidligere.  Ved enkelte rekrutteringsprosesser er det behov for bistand blant annet pga. kapasitetsbetraktninger og/eller ønske om å knytte til seg ekspertisekompetanse. Det er noe uklart hvor stort behovet for rekruttering blir de nærmeste årene. Oppdragsgiver opplever for tiden at det er en økende etterspørsel etter ressurser med IT faglig kompetanse. Dette antas at å vedvare de nærmeste årene. Det antas at det blir aktuelt med noen rekrutteringsoppdrag pr. år. Det anslås en mengde fra 3-15 oppdrag. Denne rammen er kun et estimat som ikke anses som forpliktende.

Files (click "Show interest" to get access)

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00