Evaluering av implementering av rammeplan for SFO

Information

02 - Contract notice
Competitive procedure with negotiation
5/3/2021 9:52 AM (GMT+02:00)
5/31/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet
Schweigaardsgate 15b
0135 OSLO
Norway
970018131

Closing date has passed.

Short description

Evalueringen skal søke å gi svar på hvilke endringer som skjer i SFO som følge av ny nasjonal rammeplan. Det skal undersøkes hvordan rammeplan for SFO iverksettes i praksis, blant annet hvordan rammeplanen fortolkes, operasjonaliseres, og erfares av aktører på ulike nivåer i sektoren, regionalt og lokalt.
Kunnskap om implementering av ny rammeplan skal bidra til å gi et forskningsbasert beslutningsgrunnlag for videre politikkutforming.
 

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: Evaluering av implementering av rammeplanen i SFO

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00