100674 C01431 Totalentreprise bygg for hundetjenesten

Information

102 - Voluntary contract notice to Doffin
4/16/2021 10:28 AM (GMT+02:00)
5/19/2021 12:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Jannicke Klepp Tryggestad Jannicke Klepp Tryggestad
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av nytt bygg for hundetjenesten på Evenes flystasjon.

Nybygget skal ivareta hundetroppens EBA-behov på flystasjonen og skal inneholde en administrasjonsenhet samt oppstalling av militære tjenestehunder.  

Prosjektet skal bygges i henhold til reglement for oppstalling av militær tjenestehund, fastsatt av Forsvarets sanitet (FSAN). Alle løsninger skal godkjennes av Veterinærinspektøren for Forsvaret (VETINSP) før de kan tas i bruk. I umiddelbar nærhet til hovedbygget planlegges det 7 luftegårder iht. krav fra Forsvarets sanitet (FSAN)/VETINSP). Utomhusarbeider og tilknytning til eksisterende infrastruktur inngår i prosjektet.

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: 100674 C01431 Totalentreprise bygg for hundetjenesten

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00