EØS 017-2021 - Konkurranse, Lyngbøveien trafikksikring og VA-anlegg. Generalentreprise

Information

02 - Contract notice
Open procedure
9/16/2021 10:37 AM (GMT+02:00)
10/8/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
9/10/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Bymiljøetaten Bymiljøetaten
Elin Horntvedt Gullbrå Elin Horntvedt Gullbrå
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Closing date has passed.

Short description

Anskaffelsen gjelder for Bergen kommune v/Bymiljøetaten, og omfatter entreprenørarbeid for etablering av infrastrukturtiltak i Lyngbøveien mellom Nipedalen og Nygårdslien (Lyngbøveien nord), og mellom Nipedalen og Lyngbøveien 140 (Lyngbøveien vest).

Arbeidene omfatter etablering av nytt fortau med tilhørende støttemurer og overvannssystem langs Lyngbøveien, samt holdeplasser for buss,  mellom Nipedalen og Nygårdslien.  Nord for Lyngbøtunet skal det etableres buss-sluse. Det skal etableres ny veibelysning langs strekningen. Trafikksikringstiltaket er et samarbeidsprosjekt med Vann- og avløpsetaten som i tillegg til nye spillvannsledninger skal etablere ny hovedvannledning i Lyngbøveien mellom Lyngbøveien 140 og 47.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00