EFU-10403 Rammeavtale leie av ladeinfrastruktur til utslippsfri byggeplass

Information

52 - Contract notice
Open national
5/3/2021 4:01 PM (GMT+02:00)
5/27/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
5/20/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Etat for utbygging Etat for utbygging
Isadora Sæther Øyerhamn Isadora Sæther Øyerhamn
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Closing date has passed.

Short description

Bergen Kommune har mål om utslippsfrie byggeplasser (UB) for alle kontrakter inngått fra 1. januar 2025.

Definisjon UB: Nullutslipp av CO2 og helseskadelige stoffer som NOx på byggeplassen. Det vil si ikke direkte-utslipp til luft for maskiner innenfor byggegjerdet, inkludert utslippsfri byggvarme/ byggtørk. Utslippsfri transport vurderes også å inngå.

Etat for utbygging (EFU) har ansvar for gjennomføringen av nybygg og større rehabiliterings-prosjekter i regi av Bergen kommune og er en av Bergens største utbyggere. Etaten ønsker å ligge i forkant når det gjelder klima- og miljøhensyn og har som mål at etatens byggeplasser skal være utslippsfrie innen 2025.


I tillegg har etaten en målsetning om at halvparten av prosjektene skal minst ha ett element av utslippsfri teknologi. Dette kan være alt fra utslippsfrie maskiner til UB, utslippsfri byggvarme/ byggtørk. Det er planlagt å benytte mobilt batteri for de byggeplasser og prosjekt der nærliggende trafo ikke har tilstrekkelig nettkapasitet (effekt), og der behovet realiserer seg ved planleggingen av disse prosjektene.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00