EØS 016-2021 - Konkurranse, Rammeavtale byggeledelse 2021-2025.

Information

02 - Contract notice
Open procedure
9/25/2021 1:23 PM (GMT+02:00)
10/25/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
10/15/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Tormod Bontveit Tormod Bontveit
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Closing date has passed.

Short description

Bymiljøetaten planlegger, bygger og vedlikeholder offentlige byrom, lekeplasser, parker, turstier, veger, gang- og sykkelveier, snarveier og trafikksikringstiltak.  
Etaten forventer i kontraktsperioden å ha utbyggingsprosjekter i ulikt omfang og kompleksitet, herunder nye anlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg.
Samlet investeringsbudsjett har et omfang på mellom 300-400 millioner kroner pr. år.  

Formålet med denne anskaffelsen er å få på plass en rammeavtaler for kjøp av tjenester innen fagområdet byggeledelse.

Rammeavtalen skal ha en varighet på 2 år med mulighet for periodevis forlengelse med inntil 2 år, totalt maksimalt 4 år.

Det vil bli inngått rammeavtale med 3 leverandører.  Fordeling av avrop fremgår av konkurransedokumentene.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00