Dynamisk innkjøpsordning kommunale tjenestebiler

Information

02 - Contract notice
Restricted procedure
10/23/2020 2:25 PM (GMT+02:00)
12/31/2026 12:00 AM (GMT+01:00)
No

Buyer

Malvik kommune Malvik kommune
Gunnhild Granmo Gunnhild Granmo
Torggt. 2
Postboks 140

7550 HOMMELVIK
Norway
971035560

Short description

Malvik kommune har til hensikt å inngå en dynamisk innkjøpsordning for leasing av tjenestebiler i kommunen. Det kan også unntaksvis i helt spesielle tilfeller oppstå behov for kjøp av tjenestebil. Oppdragsgiver ønsker en ordning som skal dekke behov for egen transport, samt redusere klima- og miljøbelastning. Oppdragsgiver ønsker at den fremtidige bilflåten skal dreies mot å bli mer klima- og miljøvennlig og optimalt bestå av flest mulig nullutslippskjøretøy.
Det er krav at tilbyder har utlevering av bil og har verksted i oppdragsgivers nærområde. Nærområde er definert som kommunene Malvik, Stjørdal og Trondheim.
Fullstendig beskrivelse av anskaffelsen vil bli kunngjort i de enkelte avropene/mini-konkurransene.

Se konkurransegrunnlag for utfyllende opplysninger.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00
Mercell Holding AS | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norway