Udbud på Husstandsindsamlet affald for NFS Renovation A/S

Information

02 - Contract notice
Open procedure
10/3/2020 2:51 PM (GMT+02:00)
11/2/2020 8:00 AM (GMT+01:00)
10/20/2020 8:00 AM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

SamAqua A/S SamAqua A/S
SamAqua SamAqua
Malene Loff Skræ Malene Loff Skræ
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Denmark
34216169

Closing date has passed.

Short description

Kontrakten vedrører husstandsindsamlet affald i en del af Nyborg Kommune for NFS Renovation A/S (herefter benævnt NFS). Derud over vil der også være indsamling fra centralt placerede genbrugsøer og fra offentlige bygninger og -institutioner.
I en indkøringsfase vil den nuværende ordning fortsætte med de eksisterende stativer, beholdere og containere, og med renovationskøretøjer der kan håndtere de nuværende spande, en nuværende ordning vil blive benævnt som den ” den gammel ordning”. Efter nærmere aftale mellem parterne, opstartes der på ”den nye ordning” med nye spande og med dertilhørende evt. nye renovationskøretøjer.  

På den gamle ordning er der ca. 291.850 tømninger årligt. På den nye ordning er der ca. 280.693 tømninger årligt fordelt på forskellige type beholdere  og containere. Mængde fordelt på beholdertyper er angivet i Tilbudsliste, Bilag 2.

Files

Name Size
Bilag 1 - Kravspecifikation.pdf 1.50 MB
Bilag 1a - Kort over affaldsdistrikter i Nyborg Kommune.pdf 656 KB
Bilag 1b - Regulativ for gammel ordning godkendt den 14-12-2010.pdf 7.92 MB
Bilag 1c - Udkast til regulativ for ny ordning.pdf 416 KB
Bilag 1d - Nedgravede containere, genbrugsøer og beholdere ved husstande og institutioner.pdf 425 KB
Bilag 1e - Affald Online - Beskrivelse og dataflow.pdf 710 KB
Bilag 1f - Adresser med særlige indsamlingsforhold - dagnrenovation i dist. 1.pdf 445 KB
Bilag 2 - Tilbudsliste.xlsx 67 KB
Bilag 3 – Udkast til betinget kontrakt.pdf 1.21 MB
Bilag 3A - Arbejdsklausul.pdf 638 KB
Bilag 3B - Udkast til databehandleraftale.pdf 938 KB
Bilag 3C - Konsortieerklæring.docx 48 KB
Udbudsbetingelser.pdf 1.13 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00
Mercell Holding AS | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norway