Byfornyelse i Højer

Information

05 - Contract notice - utilities
Restricted procedure
5/31/2020 3:51 PM (GMT+02:00)
6/30/2020 10:00 AM (GMT+02:00)
No

Buyer

Tønder Service A/S Tønder Service A/S
Henrik Brødsgaard Pedersen Bjarne Damgaard Petersen
Håndværkervej 4
6261 Bredebro
Denmark
32065805

Closing date has passed.

Short description

Tønder Spildevand A/S og Tønder Kommune udbyder de samlede arbejder vedrørende byfornyelse i Højer.
Byfornyelsen sker gennem Tøndermarsk Initiativet, som er en fond, som er etableret af Tønder Kommune samt en række fonde med henblik på at udvikle Tøndermarsken, så det bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i.
I forbindelse med byfornyelsen af Højer skal der ske omdannelse af byrummene i midtbyen, herunder udskiftning af belægninger på veje og fortove.
Kloaksaneringen omfatter separatkloakering og semiseparatkloakering af ejendommene i midtbyen samt klimasikring af byen.

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: Tilbudsfase på Byfornyelse i Højer

Files

Name Size
Bilag 2.1.1 Geoteknisk rapport_190319_M19_C05.5_georap_N01.pdf 1.31 MB
Bilag 2.1.2 Geoteknisk undersøgelse Højer.pdf 11.10 MB
Bilag 2.2_Prøvegravninger.pdf 11.38 MB
Bilag 2.3 Fredede og bevaringsværdige bygninger.pdf 2.81 MB
Bilag 2.4 Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser.pdf 177 KB
Bilag 2.5 Overløbsbygværk AB4324.pdf 1.10 MB
Bilag 2.6.1 A1_Konstruktionsgrundlag.pdf 13.12 MB
Bilag 2.6.2 B1_Statisk projektredegørelse_SBI271.pdf 601 KB
Bilag 2.7 SAB_Vand og Kloak.pdf 1.12 MB
Bilag 2.8 Vandledningsarbejder.pdf 12.82 MB
Bilag 2.9 Hygiejne og sikkerhed ved arbejde med vandledninger.pdf 914 KB
Bilag 2.10 Tavshedspligt og Etik og Arbejdsklausuler.pdf 38 KB
GDPR_Oplysningspligt skabelon.docx 54 KB
SAB - Særlige Arbejdsbeskrivelser.pdf 1.21 MB
SB - Særlige Betingelser.pdf 302 KB
TAG - Tilbud- og AfregningsGrundlag.pdf 378 KB
TBL - Tilbudsliste.xlsx 253 KB
TEGN - Tegningsliste.pdf 194 KB
Udbudsvilkår.pdf 357 KB
UKP - Udbudskontrolplan.xlsx 42 KB
A-00-001.pdf 359 KB
A-00-002.pdf 370 KB
A-00-003.pdf 860 KB
A-00-004.pdf 934 KB
A-00-011.pdf 1.03 MB
A-00-012.pdf 854 KB
A-00-013.pdf 299 KB
A-00-014.pdf 562 KB
A-00-015.pdf 145 KB
A-00-016.pdf 2.99 MB
A-00-017.pdf 1.08 MB
A-00-018.pdf 169 KB
A-00-019.pdf 359 KB
A-00-020.pdf 840 KB
A-00-021.pdf 174 KB
A-01-001 Kirkegårdsgade.pdf 306 KB
A-01-002 Kogsgade.pdf 178 KB
A-01-003 Skolegade.pdf 411 KB
A-01-004 Storegade vest.pdf 248 KB
A-01-005 Storegade øst.pdf 365 KB
A-01-006 Søndergade vest.pdf 378 KB
A-01-007 Søndergade øst.pdf 327 KB
A-01-008 Østergade.pdf 216 KB
A-01-009 Herbergsgade.pdf 247 KB
A-01-010 Margrethevej.pdf 197 KB
A-01-011 Mellemgade.pdf 271 KB
A-01-012 Møllegade.pdf 231 KB
A-01-013 Nørregade vest.pdf 272 KB
A-01-014 Nørregade midt.pdf 327 KB
A-01-015 Nørregade øst.pdf 232 KB
A-01-016 Postgade.pdf 250 KB
A-01-017 Torvegade.pdf 232 KB
A-01-018 Skippergade.pdf 237 KB
A-01-019 Kovej.pdf 211 KB
A-01-020 Nørrevej vest.pdf 251 KB
A-01-021 Nørrevej midt.pdf 223 KB
A-01-022 Nørrevej øst.pdf 241 KB
A-01-023 Ved gamle Dige.pdf 452 KB
A-01-024 Østerende.pdf 184 KB
A-02-001 Byrum ved Storegade.pdf 451 KB
A-02-011.pdf 2.74 MB
A-03-001 Pladsen ved Møllen.pdf 443 KB
A-04-001 Torvet.pdf 483 KB
A-05-001 Bibliotekssti.pdf 249 KB
A-06-001 P plads Søndergade.pdf 303 KB
A-06-002 P plads Nørregade.pdf 236 KB
E-00-001 Fremmedledningsplan – Kogsgade, Kirkegårdsgade mfl.pdf 2.00 MB
E-00-002 Fremmedledningsplan – Ballumvej mfl.pdf 1.23 MB
E-00-003 Fremmedledningsplan – Nørrevej vest.pdf 728 KB
E-00-004 Fremmedledningsplan – Nørrevej Øst, Prilen mfl.pdf 1.78 MB
E-00-005 Fremmedledningsplan – Slusevej og Siltoftvej.pdf 617 KB
F-00-001 Kloakplan – Kogsgade, Kirkegårdsgade mfl.pdf 1.85 MB
F-00-002 Kloakplan – Ballumvej mfl.pdf 1.12 MB
F-00-003 Kloakplan – Nørrevej vest.pdf 783 KB
F-00-004 Kloakplan – Nørrevej Øst, Prilen mfl.pdf 1.42 MB
F-00-005 Kloakplan – Slusevej og Siltoftvej.pdf 547 KB
F-00-010 Oversigtsplan, afstivning.pdf 1.51 MB
F-00-021 Omlægning gas- og vandledninger.pdf 4.63 MB
I-00-001.pdf 851 KB
I-00-002.pdf 3.27 MB
I-00-003.pdf 987 KB
I-00-011.pdf 103 KB
I-01-001.pdf 155 KB
I-01-002.pdf 121 KB
I-01-003.pdf 156 KB
I-01-004.pdf 127 KB
I-01-005.pdf 135 KB
I-01-006.pdf 133 KB
I-01-007.pdf 165 KB
I-01-008.pdf 122 KB
I-01-009.pdf 125 KB
I-01-010.pdf 111 KB
I-01-011.pdf 142 KB
I-01-012.pdf 126 KB
I-01-013.pdf 128 KB
I-01-014.pdf 129 KB
I-01-015.pdf 120 KB
I-01-016.pdf 126 KB
I-01-017.pdf 128 KB
I-01-018.pdf 121 KB
I-01-019.pdf 125 KB
I-01-020.pdf 126 KB
I-01-021.pdf 115 KB
I-01-022.pdf 121 KB
I-01-023.pdf 121 KB
I-01-024.pdf 116 KB
I-02-001.pdf 209 KB
I-02-011 Fundamentsplan.pdf 85 KB
I-02-012 Tagplan.pdf 96 KB
I-02-013 Opstalt.pdf 11 KB
I-02-014 Tværsnit A-A.pdf 53 KB
I-02-015 Tværsnit B-B.pdf 36 KB
I-02-016 Samlingsdetaljer.pdf 157 KB
LI-00-001.pdf 570 KB
LI-00-002.pdf 2.92 MB
LI-01-001.pdf 299 KB
LI-01-002.pdf 226 KB
LI-01-003.pdf 374 KB
LI-01-004.pdf 231 KB
LI-01-005.pdf 252 KB
LI-01-006.pdf 272 KB
LI-01-007.pdf 377 KB
LI-01-008.pdf 187 KB
LI-01-009.pdf 243 KB
LI-01-010.pdf 169 KB
LI-01-011.pdf 299 KB
LI-01-012.pdf 210 KB
LI-01-013.pdf 214 KB
LI-01-014.pdf 238 KB
LI-01-015.pdf 209 KB
LI-01-016.pdf 238 KB
LI-01-017.pdf 173 KB
LI-01-018.pdf 204 KB
LI-01-019.pdf 211 KB
LI-01-020.pdf 257 KB
LI-01-021.pdf 188 KB
LI-01-022.pdf 266 KB
LI-01-023.pdf 302 KB
LI-01-024.pdf 145 KB
LI-02-001.pdf 262 KB
LI-03-001.pdf 240 KB
LI-04-001.pdf 370 KB
LI-05-001.pdf 226 KB
LI-06-001.pdf 197 KB
LI-06-002.pdf 189 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norway