Prækvalifikation - Branderup Renseanlæg

Information

02 - Contract notice
Restricted procedure
5/21/2020 2:11 PM (GMT+02:00)
6/25/2020 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Tønder Service A/S Tønder Service A/S
Jan Kirchner Bo K. Ludvigsen
Håndværkervej 4
6261 Bredebro
Denmark
32065805

Closing date has passed.

Short description

Nærværende totalentrepriseudbud fra Tønder Spildevand A/S sker som led i, at bygherren overtager ejerskabet af Branderup Renseanlæg fra Arla.
I den forbindelse skal kapaciteten af renseanlægget udvides, så det fremadrettet kan håndtere
4.000 m3/døgn.
Bygherren har fået tilstandsvurderet det eksisterende anlæg, og det er vurderet, at eksisterende
bygninger og konstruktioner ikke kan genbruges.
Det er derfor et nyt komplet anlæg dimensioneret til industrispildevand fra mejeri i størrelsesordenen
4.000 m3/døgn, der skal etableres.  Bygherren ønsker at anlægget etableres, så der er sikkerhed for evt. fremtidige udvidelser fra Arla kan renses tilfredsstillende efter nugældende krav, hvorfor anlægget derfor skal være i stand til at rense 4.000 m3/døgn.  

Det nye Branderup Renseanlæg skal være klar til ibrugtagning senest ultimo august 2021.

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: Tilbudsfase - Branderup Renseanlæg

Files

Name Size
bilag C.1 Dokumentliste.pdf 121 KB
Bilag C.2 Almindelig arbejdsbeskrivelse, Anlægsarbejder.pdf 174 KB
Bilag C.3 Almindelig arbejdsbeskrivelse, Betonarbejder.pdf 157 KB
Bilag C.4 Almindelig arbejdsbeskrivelse, Bygninger.pdf 853 KB
Bilag C.5 Almindelig arbejdsbeskrivelse, smede og maskinarbejder.pdf 271 KB
Bilag C.6 Almindelig arbejdsbeskrivelse, El og SRO.pdf 235 KB
Bilag C.7 Kvalitetssikring.pdf 141 KB
Bilag C.8 Skabelon for funktionsgaranti.pdf 206 KB
Bilag C.9 Skabelon for procesgaranti.pdf 220 KB
Bilag C.10 Test indkøring og eftervisning.pdf 223 KB
Bilag C.11 Garanti på driftsudgifter.pdf 201 KB
Bilag D.1 Arbejdsklausul.pdf 124 KB
Bilag D.2 ABT18 med bygherrens præciseringer og tilføjelser.pdf 445 KB
Bilag D.3 Hovedtidsplan.pdf 305 KB
Bilag D.4 - Sikkerhedsstillelse.pdf 63 KB
Bilag D.5 - Entreprenørgaranti - ABT18.pdf 133 KB
Bilag D.6 - Garanti for forudbetalinger af leverancer - ABT18.pdf 96 KB
Bilag D.7 regulativ for erhvervsaffald.pdf 152 KB
C. Udbudsbeskrivelse.pdf 341 KB
D. Totalentreprisekontrakt.pdf 166 KB
E. Tilbudsliste.pdf 524 KB
E. Tilbudsliste.xlsx 63 KB
F. Geoteknik rapport - Branderup.pdf 10.34 MB
H. Eksisterende tegningsgrundlag.pdf 3.21 MB
I. Vurdering eks. renseanlæg.pdf 5.49 MB
J. Arkitektkoncept.pdf 4.37 MB
K. Hvor går grænsen.pdf 4.38 MB
L. Lokalplan 145-450.pdf 1.65 MB
M. Oplæg til godkendelse af udledningstilladelse Branderup RA.pdf 303 KB
N. Tillæg til spildevandsplan (Branderup Renseanlæg).pdf 685 KB
O. Tilslutningstilladelse - industrispildevand.pdf 182 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norway