Regnvandshåndtering omkring Føtex, Bolbro - Ledningsentreprise

Information

05 - Contract notice - utilities
Restricted procedure
1/14/2020 9:05 AM (GMT+01:00)
2/13/2020 12:00 PM (GMT+01:00)
No

Buyer

SamAqua SamAqua
SamAqua SamAqua
Malene Loff Skræ Malene Loff Skræ
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Denmark
34216169

Closing date has passed.

Short description

Nærværende udbud omfatter Ledningsentreprisen omkring Føtex ved Bolbro, som blandt andet indeholder følgende:
Etablering af ca. 1100 m ledningsarbejder (dim ø300- ø1400)
Udførelse af ca. 140 m styret underboring
Etablering af 3 bygværker/større brønde
Etablering af ca. 9 ø1250 brønde
Diverse tilslutningsarbejder til eksisterende systemer
m.v.

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: Tilbud påLedningsentreprise i forbindelse med regnvandshåndtering omkring Føtex, Bolbro i Odense

Files

Name Size
A109784(LED)-501_ver1.0_Oversigtskort_20200113.pdf 741 KB
A109784(LED)-510_Afstivningsløsning, tabel.pdf 41 KB
A109784(LED)-601_ver1.0_Ledningsplan-Bolbrogade_20200113.pdf 1.32 MB
A109784(LED)-602_ver1.0_Ledningsplan-Middelfartvej_20200113.pdf 1.14 MB
A109784(LED)-611_ver1.0_Bolbrogade_20200113.pdf 1.50 MB
A109784(LED)-612_ver1.0_LER-Middelfartvej_20200113.pdf 1.34 MB
A109784(LED)-613_ver1.0_Pladsafvanding-Føtex_20200113.pdf 774 KB
A109784(LED)-614_ver1.0_Private-afløbsforhold-Bolbrogade_20200113.pdf 1.24 MB
A109784(LED)-615_ver1.0_Private-afløbsforhold-Middelfartvej_20200113.pdf 1.16 MB
A109784(LED)-621_ver1.0_Arbejdsareal-Bolbrogade_20200113.pdf 889 KB
A109784(LED)-622_ver1.0_Arbejdsareal-Middelfartvej_20200113.pdf 720 KB
A109784(LED)-701_ver1.0_Længdeprofiler-regnvand_20200113.pdf 308 KB
A109784(LED)-702_ver1.0_Længdeprofiler-fællesystem_20200113.pdf 231 KB
A109784(LED)-710_ver1.0_J51F156_20200113.pdf 106 KB
A109784(LED)-711_ver1.0_Krydsning-J51SF30_20200113.pdf 96 KB
A109784(LED)-712_ver1.0_J51O010_20200113.pdf 95 KB
A109784(LED)-721_ver1.0_Afstivning-Bolbrogade_20200113.pdf 1.09 MB
A109784(LED)-722_ver1.0_Afstivning-Middelfartvej_20200113.pdf 1.04 MB
A109784(LED)-800_Dokumentskontrolplan og Tegningsliste ver. 1.0.pdf 117 KB
A109784(LED)-820 AB92 med Særlige Betingelser ver. 1.0.pdf 314 KB
A109784(LED)-825_Udbudsbetingelser.pdf 1.13 MB
A109784(LED)-826_Kontraktform.pdf 37 KB
A109784(LED)-830_SAB ver. 1.0.pdf 872 KB
A109784(LED)-840_TAG ver. 1.0.pdf 282 KB
A109784(LED)-850_TBL ver_1.0.pdf 141 KB
A109784(LED)-890_PSS ver. 1.0.pdf 368 KB
A109784-401_Geoteknisk datarapport_2.0.pdf 8.96 MB
A109784-402_Geoteknisk rapport_Stadionvej_Odense.pdf 898 KB
A109784-410 J51F16V.pdf 850 KB
A109784-601_Registreringsvejledning.pdf 683 KB
A109784-701 Sikkerhedsstillelse.pdf 57 KB
A109784-702 Rygepolitik.pdf 62 KB
A109784-703_Tro og loveerklæring.pdf 74 KB
A109784-704 Arbejdsklausul.pdf 79 KB
A109784-705 Praktikant.pdf 67 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway