Udbud af rådgivningsydelser ifm. kloaksanering i Skærbæk

Information

05 - Contract notice - utilities
Restricted procedure
2/5/2020 11:13 AM (GMT+01:00)
2/11/2020 12:00 PM (GMT+01:00)
No

Buyer

Tønder Service A/S Tønder Service A/S
Carsten Kabel Flemming Oltmann
Håndværkervej 4
6261 Bredebro
Denmark
32065805

Closing date has passed.

Short description

Nærværende udbud omhandler rådgivningsydelser ifm. kloaksanering i Skærbæk

Projektet opdeles som udgangspunkt i 5 delområder:
  • Ullerupvej, Gl. Ullerupvej mfl. Fælleskloakeret område. Afløbet fra området forgår ved to passager under jernbanen.
  • Ribevej, Skyttegårdsvej mfl.  Gennem området kommer afløbsledningen fra Danish Crown slagteriet.
  • Sønderbyen. Hele området er fælleskloakeret. Tøndervej (Ribevej) som går gennem Skærbæk er en del af dette område, vejen er en Statsvej.
  • Åbenråvej øst for banen. Fælleskloakeret område, med delvis vejvand på. Danish Crown har regnvand på, til trods for at grunden er separat kloakeret.
  • Industriområdet er separatkloakeret, men regnvandsbassinet udnyttes ikke optimalt. Der er lavet en drosling af afløbet for at få bassinet i brug, men det virker ikke tilfredsstillende Regnvandet ledes alt for uhindret ned gennem byen, og ender ved Feriebyen i tilløb 1A til Skiflebæk.

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: Tilbudfase - Udbud af rådgivningsydelser ifm. kloaksanering i Skærbæk

Files

Name Size
1. Udbudsbeskrivelse.pdf 220 KB
2. Tilbudsliste Skærbæk.xls 105 KB
3. Projekteringstidsplan.pdf 511 KB
4. Standardkontrakt.pdf 142 KB
5. Supplerende betingelser til ABR18.pdf 64 KB
Bilag 1 Oversigtskort.pdf 6.03 MB
Bilag 2 Kort over delområder .pdf 6.76 MB
Bilag 3 Eksisterende.pdf 4.97 MB
Bilag 4 Spærreplad.pdf 594 KB
Bilag 5 Bypass på .pdf 1.36 MB
Bilag 6 Oversigtskort.pdf 32.89 MB
Bilag 7 Paradigme for.zip 598 KB
Bilag 8 Mulige placeringer regnvandsbassiner.pdf 33.03 MB
Bilag 9 Regnvandsbassiner.pdf 33.56 MB
Bilag 10. Museum Sønderjylland.pdf 500 KB
Bilag 11 Arbejdsm.xlsm 1.70 MB
Bilag 12 Kloakplan.pdf 4.15 MB
Bilag 13 Kloakplan.pdf 5.39 MB
Bilag 14 Kloakplan.pdf 6.00 MB
Bilag 15 Kloakplan.pdf 2.45 MB
Bilag 16 Kloakplan.pdf 4.36 MB
Bilag 17 LER-oplysning.zip 243.20 MB
Bilag 18 Geoteknisk undersøgelsesrapport.pdf 2.33 MB
Bilag 19 Pejling a.pdf 346 KB
Bilag 20, Kravspecifikation.pdf 2.76 MB
Bilag 21, Dimensionering.pdf 995 KB
Bilag 22 Standard udbu.zip 1.10 MB
Bilag 23 Standard.docx 695 KB
Bilag 24 - Screeningsr.zip 142.29 MB
Bilag 25 BBR udtræk, h.zip 6.18 MB
Bilag 26, Brug af TVserver.pdf 4.29 MB
Bilag 27 Særlig vilkår.zip 233 KB
Bilag 28 overløbsr.pdf 9 KB
Bilag 29 Udledning.pdf 1.52 MB
Bilag 30 Kort udsn.pdf 292 KB
Bilag 31 Vandløbsregulering.zip 8.23 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway