Anskaffelse av feltuniform og membranuniform

Information

02 - Contract notice
Open procedure
2/12/2020 3:02 PM (GMT+01:00)
6/10/2020 12:00 PM (GMT+02:00)
5/14/2020 12:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon
Helene Bjerke Helene Bjerke
Fetveien 80-84
2007 KJELLER
Norway
988517860

Short description

Anskaffelsen skal dekke Forsvarets behov for feltuniformer og membranuniformer gjennom etablering av to rammeavtaler (delområde 1 og delområde 2). Produktene skal hovedsakelig benyttes av militært personell i Forsvaret. Se nærmere beskrivelse av forventninger og krav i Vedlegg B (Kravspesifikasjon).

Anskaffelsen deles opp i følgende to rammeavtaler/delområder:
Delområde 1: Feltuniform
Delområde 2: Membranuniform

Det vil bli etablert én (1) rammeavtale per delområde. Leverandører kan inngi tilbud på ett delområde eller på begge delområdene. Ved innlevering av tilbud på begge delområder, skal leverandør levere fullstendig dokumentasjon i henhold til tabellen i Regler for anskaffelsen punkt 6.2 for hvert delområde. Det skal klart fremkomme av tilbudet hvilket delområde tilbudet gjelder for. En Leverandør kan bli tildelt én eller to rammeavtaler.

Lots

In order to participate in one or more of the listed lots, click on the lot itself. On the specific lot you can show your interest and continue the tender proces.

Title Status
Delområde 1: Feltuniform Published
Delområde 2: Membranuniform Published

Files

Name Size
Bilag 1 Tilbudsbrev.docx 23 KB
Bilag 2 - Avvik fra konkurransegrunnlaget.docx 31 KB
Bilag 4 - Forpliktelseserklæring.docx 33 KB
Bilag 5 - Etisk egenerklæring.pdf 133 KB
Bilag 6 - Varsomhet, taushetsplikt og habilitet.pdf 284 KB
Bilag 7 - Request for Visit.docx 58 KB
Bilag 8 - Guide for Clearance of Foreign Citizens visiting Norway.pdf 239 KB
Bilag 9 - Referanseskjema.docx 31 KB
Regler for anskaffelsen.pdf 286 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway