Rammeaftale på mindre drifts- og anlægsopgaver inden for vand- og kloakforsyningen (Tilbudsfase)

Information

8/15/2019 8:12 PM (GMT+02:00)
10/21/2019 12:00 AM (GMT+02:00)
10/9/2019 12:00 AM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

SamAqua SamAqua
SamAqua SamAqua
Malene Loff Skræ Malene Loff Skræ
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Denmark
34216169

Closing date has passed.

Short description

Rammeaftalen indeholder følgende ydelser:
- A1 - Større anlæg.
- A2 - Reparationer og mindre arbejder.
- A3 - Akutte skader.

Ydelserne under A1 og A2 er ikke forpligtende for bygherre (ikke eksklusiv rammeaftale) og skal ses som et stående tilbud fra entreprenøren, som bygherren kan anvende efter behov.

Ydelsen under A3 er derimod forpligtende og er eksklusiv.

Den samlede aftale udbydes med en kaskademodel. Dette betyder, at såfremt den vindende entreprenør ikke kan levere delydelser under rammeaftalen kan ordregiver efter nærmere beskrevne forudsætninger i afsnit 1.14, anvende den leverandør som har fået tildelt en hvilende kontrakt.

Kaskademodellen betyder endvidere, at såfremt kontrakten mellem den vindene entreprenør og bygherre bliver opsagt i rammeaftalens løbetid, da vil den tilbudsgiver der har en hvilende kontrakt, have mulighed for at fortsætte rammeaftalen i den resterende kontraktperiode.

Rammeaftalens indgås for en periode på 4 år og der er ikke mulighed for forlængelse herefter.

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: Mindre drifts- og anlægsopgaver inden for vand- og kloakforsyningen for Provas, Haderslev Forsyningsservice A/S (prækvalifikation)

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norway