Totalrådgiverudbud af PH Park

Information

02 - Contract notice
Restricted procedure
8/30/2019 7:27 PM (GMT+02:00)
8/26/2019 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune
Karina With Pernille Storr
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm
Denmark
70960516

Tender is cancelled

Short description

PH Park er ambitionen om et nyt, attraktivt boligområde i Hørsholm med en unik identitet, præget af variation og nytænkning.

PH Park rummer fire parceller til boligbebyggelse vedprivate investorer. Imellem disse fremtidige bebyggelser skal etableres et ambitiøst grønt og attraktivt parklandskab med en sø, der skal fungere som regnvandsbassin. Projektet bydes ud af Hørsholm Kommune og Novafos i fællesskab.

Ambitionen for PH Park er en varieret bebyggelse af højarkitektonisk kvalitet beliggende i et smukt, oplevelsesrigt og sanseligt landskab. Skitseprojektet er udarbejdet af landskabsarkitektfirmaet SLA a/s. Dette ligger som grundlag for den kommende projektering.

Det er totalrådgiverydelsen i forbindelse med etableringen af parklandskab, byggemodning og regnvandsbassin inkl. ledningsanlæg med projektering af styret underboring som dette udbud omhandler.

Files

Name Size
12. PH Park_Hovedtidsplan_2019.07.15_1.pdf 656 KB
14. PH Park_Styring og Samarbejde for Rådgiver_SSR_2019.07.15_1.pdf 598 KB
15. PH Park_Bilag 1_SSR_Paradigme Kommunikation_2019.07.15_1.pdf 492 KB
16. PH Park_Bilag 2_SSR_Organisationsdiagram_2019.07.15_1.pdf 424 KB
17. PH Park_Bilag 3_SSR_Overblik over faser_2019.07.15_1.pdf 426 KB
18. PH Park_Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab Projekteringsleder ctr. Rådgiver 2018_2019.07.15_1.pdf 519 KB
19. PH Park_Ydelsesskema til afgrænsning af rådgiverydelser 2018_2019.07.15_1.pdf 439 KB
20. PH Park_Budget af d. 15. juli 2019_2019.07.15_1.pdf 974 KB
21. PH Park_Tilbudsliste_TBL_2019.07.15_1.pdf 466 KB
22. PH Park_Projektbeskrivelse for Rådgiver_PBR_2019.07.15_1.pdf 646 KB
23. PH Park_Bilag 1_PBR_Eksisterende matrikulære forhold_2019.07.15_1.pdf 29.69 MB
24. PH Park_Bilag 2_PBR_Fremtidige matrikulære forhold udstykning_2019.07.15_1.pdf 5.43 MB
25. PH Park_Bilag 3_PBR_Udviklingsplan for PH Park_2019.07.15_1.pdf 17.55 MB
26. PH Park_Bilag 4_PBR_Indmålt terræn og beplantning, Pdf_2019.07.15_1.pdf 169 KB
27. PH Park_Bilag 5_PBR_Indmålt terræn og beplantning_2019.07.15_1.dwg 660 KB
28. PH Park_Bilag 6_PBR_Bevaring af træer ved byggeri og anlæg_2019.07.15_1.pdf 120 KB
29. PH Park_Bilag 7_PBR_Bevaring af træer_kort_2019.07.15_1.pdf 1.44 MB
30. PH Park_Bilag 8_PBR_Skitseprojekt, beskrivelse - A3 mappe_2019.07.15_1.pdf 82.09 MB
31. PH Park_Bilag 9_PBR_Skitseprojekt, Kote- og belægningsplan, Pdf_2019.07.15_1.pdf 1.39 MB
32. PH Park_Bilag 10_PBR_Skitseforslag, Kote- og belægningsplan_2019.07.15_1.dwg 6.74 MB
33. PH Park_Bilag 11_PBR_Beplantningsplan_Pdf_2019.07.15_1.pdf 1.18 MB
34. PH Park_Bilag 12_PBR_Beplantningsplan_2019.07.15_1.dwg 4.46 MB
35. PH Park_Bilag 13_PBR_Indmålt hovedledning_2019.07.15_1.dwg 45 KB
36. PH Park_Bilag 14_PBR_Notat vedr bassin - koter og volumener 24-06-19__2019.07.15_1.pdf 537 KB
37. PH Park_Bilag 15_PBR_Notat - Kommentarer til behandling i den videre proces_2019.07.15_1.pdf 115 KB
38. PH Park_Bilag 16_PBR_Forslag til Lokalplan 170_2019.07.15_1.pdf 6.05 MB
39. PH Park_Bilag 17_PBR_Orienterende geo- og miljoeteknisk undersoegelse_2019.07.15_1.pdf 10.83 MB
40. PH Park_Bilag 18_PBR_Historiske redegørelse_2019.07.15_1.pdf 9.40 MB
41. PH Park_Bilag 19_PBR_Fase 2 - undersøgelse_januar 2013_2019.07.15_1.pdf 2.23 MB
42. PH Park_Bilag 20_PBR_Screening af overfladejord_2019.07.15_1.pdf 15.82 MB
43. PH Park_Bilag 21_PBR_Regulativ-for-jordflytning-og-omraadeklassificering-2012_2019.07.15_1.pdf 289 KB
44. PH Park_Bilag 22_PBR_Ledningsplan_2019.07.15_1.pdf 312 KB
45. PH Park_Bilag 23_PBR_Endelig kabeltrace i fbm Nedrivning_2019.07.15_1.pdf 59 KB
46. PH Park_Bilag 24_PBR_Fremkommelighed på Usserød Kongevej_2019.07.15_1.pdf 3.35 MB
47. PH Park_Bilag 25_PBR_Udtalelse vedr. fortidsminder_2019.07.15_1.pdf 116 KB
48. PH Park_Bilag 26_PBR_Tekniske kravspecifikationer_2019.07.15_1.pdf 95 KB
49. PH Park_Bilag 27_PBR_Novafos´ regulativ for vandforsyningen_2019.07.15_1.pdf 174 KB
50. PH Park_Bilag 28_PBR_Trakfikstruktur for PH Park_2019.07.15_1.pdf 1.52 MB
51. PH Park_Bilag 29_PBR_Vejledning vedr. Brandveje_2019.07.15_1.pdf 1.77 MB
52. PH Park_Bilag 30_PBR_Vejledning for nedgravede affaldsbeholdere_2019.07.15_1.pdf 418 KB
53. PH Park_Bilag 31_PBR_Hørsholm Kommunes Regulativ for Husholdningsaffald_2019.07.15_1.pdf 678 KB
54. PH Park_Bilag 32_PBR_Hørsholm Kommunes Designmanual_2019.07.15_1.PDF 2.69 MB
55. PH Park_Bilag 33_PBR_Dataformater og kortprojektion i Hørsholm Kommune_2019.07.15_1.pdf 265 KB
56. PH Park_Bilag 34_PBR_Krav spec. for levering af GIS-data til Novafos_2019.07.15_1.pdf 142 KB
57. PH Park_Bilag 35_PBR_Trafikale forhold, Vurdering af udkørsel fra Ved Højmosen_2019.07.15_1.pdf 1.17 MB
58. PH Park_Code of Conduct_2019.07.15_1.pdf 505 KB
59. PH Park_ABR18_2019.07.15_1.pdf 539 KB
60. PH Park_Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018_ 2019.07.15_1.pdf 824 KB
02. PH Park_Udbudsbetingelser_2019.07.15_1.pdf 720 KB
04. PH Park_Bilag 1_Udbudsbetingelserne_Bilag til Udbudsbetingelserne_2019.07.15_1.pdf 487 KB
06. PH Park_Bilag 3_Udbudsbetingelserne_Spørgsmål og Svar Tilbudsfasen, nr. 1_2019.07.15_1.pdf 452 KB
07. PH Park_Bilag 4_Udbudsbetingelserne_Rettelsesblad nr. 1_2019.07.15_1.pdf 451 KB
08. PH Park_Kontrakt_2019.07.15_1.pdf 595 KB
11. PH Park_Særlige betingelser for Rådgiver_SBR_2019.07.15_1.pdf 697 KB
01. PH Park_Udbudsbekendtgørelse_2019.07.15_1.pdf 132 KB
01. PH Park_Udbudsbekendtgørelse ændring_2019.07.24_1.pdf 87 KB
05. PH Park_Bilag 2_Udbudsbetingelserne_Spørgsmål og Svar Prækvalifikationen, nr. 1_2019.08.16_2.pdf 529 KB
00. PH Park_Bilagsliste_2019.08.16_3.pdf 372 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Askekroken 11, 0277 OSLO, Norway